„Niech żyje bal” – zapraszamy na Sylwestra

banner_sylw_2686

1. Bal Sylwestrowy zorganizowany jest w Przemyślu w Gimnazjum nr 1 – ul. 3 Maja 38, rozpoczyna się 31 grudnia o godz. 1900 a kończy się 1 stycznia o godz. 630, uczestnikiem balu jest posiadacz wcześniej zakupionego biletu.

2. Bilet można zakupić u Księdza Moderatora w godzinach 1600 – 1730 w kancelarii parafialnej w dniach: poniedziałek – piątek w cenie 60 zł. Można również zamówić bilet pocztą e-mail (przemysl@gmail.com) i otrzymać go przy wejściu na Bal Sylwestrowy – (dotyczy to tylko osób pełnoletnich), wcześniej jednak należy przesłać pieniądze na adres biura RAM lub na konto Bank Zachodni WBK nr: 44150016341216300447530000) z zaznaczeniem tytułu wpłaty. Zapisy trwają do 26 grudnia lecz liczba miejsc jest ograniczona (200 osób). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.

3. W Balu Sylwestrowym uczestniczą członkowie RAM a także nasi sympatycy i przyjaciele. Każdy uczestnik zabawy spoza RAM-u musi być zgłoszony przez członka naszego Stowarzyszenia, który jednocześnie jest poręczeniem, że dana osoba akceptuje charakter naszej rozrywki.

4. Uczestnik Balu wyraża zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku do celów związanych z promocją Stowarzyszenia, co oznacza, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Balu mogą być zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszania, oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.

5. Bal jest bezalkoholowy, na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakazie spożywania alkoholu oraz palenia papierosów. Naruszenie powyższej zasady powoduje usunięcie z zabawy.

6. Po północy o godz. 030 wszyscy uczestnicy zabawy biorą obowiązkowo udział we Mszy świętej w kościele.

7. Wszystkich obowiązuje strój galowy.

8. Mamy do dyspozycji całą salę gimnastyczną (miejsce na tańce) oraz 2 szatnie (przy wejściu do Sali gimnastycznej). Przy szkole znajduje się parking do parkowania samochodów.

9. Posiłki gorące wydawane będą w godz. 2200 – 2230 oraz godz. 200-230.

10. Przypominamy wszystkim o kulturze zachowania się. Nad całością imprezy czuwa Komitet Organizacyjny Balu Sylwestrowego RAM. Życzymy udanej zabawy i niezapomnianych wrażeń. „Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie” (1Kor 10, 31).