Pielgrzymka RAM na Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana do Łagiewnik

banner

Uroczystość Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana odbędzie się w sobotę 19 listopada 2016 roku o godz. 10.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w przeddzień zakończenia Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Jej kulminacyjnym punktem będzie liturgia Mszy św. o godz. 12.00. Jubileuszowy Akt będzie proklamowany przed Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie. „Akt Zawierzenia jest nade wszystko aktem wiary, który potwierdza wybór Chrystusa i obliguje nas do życia na miarę zawartego z Nim przymierza” – podkreślają biskupi w liście pasterskim zachęcającym do przygotowania duchowego do tego wydarzenia.

Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach zaproszeni są wszyscy wierni, a szczególnie młodzież z ruchów, wspólnot i stowarzyszeń kościelnych. „Zostawcie «kanapę» i ruszcie w drogę, zabierając z sobą cały entuzjazm wiary” – zachęcają biskupi.

RAM podejmuje to wyzwanie. Wyjazd do Łagiewnik będzie z Przemyśla (autobus będzie podstawiony przy kościele Świętej Trójcy) w dniu 19 listopada o godz. 7. 00. Koszt – 45 zł. od osoby. Zachęcamy wszystkich RAM-owców i naszych sympatyków. Zgłoszenie polega na wysłaniu SMS na tel. biura RAM (536318933) z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru PESEL z jednoczesnym przelewem wpłaty na nasze konto. Bank Zachodni WBK 44 1500 1634 1216 3004 4753 0000. Zgłoszenia do 10 listopada. Serdecznie zapraszamy!

Modlitwa do naszego Króla i Pana

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!
Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,
który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego
i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,
wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.
Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu
przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.
Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.
Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,
dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie,
wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.
Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch,
wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie,
na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.
Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:
królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,
królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,
teraz i na wieki wieków
Amen.