Taizé – Pielgrzymka Zaufania przez Ziemię

Taize1

39. Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez wspólnotę ekumeniczną z Taizé odbędzie się w Rydze w dniach 28 grudnia 2016 – 1 stycznia 2017. W wielu parafiach i ośrodkach duszpasterskich ruszyły już zapisy i przygotowania do tego wydarzenia wiary. Odbywają się one według nowej, uproszczonej procedury. W Przemyślu spotkania przygotowawcze odbywają się w każdy wtorek o godz. 18.30 w Domu Katolickim „ROMA”, ul. Grodzka 11 (kaplica, I piętro).

Od tego roku:

  1. Zgłoszenia udziału będą przyjmowane bezpośrednio w Taizé zarówno od organizatorów mniejszych lub większych grup, jak i od osób indywidualnych. System zgłoszeń on-line będzie dostępny dla każdego już w połowie września po wejściu na odpowiednia stronę  wspólnoty Taizé w Internecie.
  2. W Internecie, na stronach Taizé będziemy zamieszczać informacje o wszelkich inicjatywach i wydarzeniach związanych z pielgrzymką zaufania, podejmowanych w poszczególnych diecezjach, z adresami e-mailowymi do osób, które te inicjatywy podejmują (wspólne modlitwy, wspólnie organizowany przejazd, odwiedziny w miejscach cierpienia i nadziei…).
  3. Na stronach Taizé w języku polskim zamieszczane będą od września materiały, które mogłyby pomóc w duchowych przygotowaniach.

Organizatorzy – Wspólnota z Taizé.