Spotkanie opłatkowe w Lublinie

14

Spotkanie Opłatkowe w Lublinie dla RAM-owców studiujących i mieszkających w tym pięknym mieście akademickim odbędzie się 14 grudnia 2015 roku i rozpocznie się Mszą świętą odprawiona w kościele OO. Karmelitów o godz. 18. 00 (ul. Świętoduska 14) tak jak w poprzednim roku. Po Mszy św. przejdziemy do świetlicy KSM przy kościele Świętego Ducha (Krakowskie Przedmieście), gdzie będzie dalsza część spotkanie przy stole. Serdecznie zapraszamy wszystkich. Sprawy organizacyjne koordynuje an. Aleksandra Radoń (725196525).