Tematy do przygotowania konspektu – zadanie dla kandydatów

image001
 1. Życie – najwyższą wartością otrzymaną od Boga.
 2. Na czym polega wartość człowieka?
 3. W jaki sposób chrześcijanin powinien spędzać czas wolny?
 4. Kiedy będzie koniec świata?
 5. Czy można zgrzeszyć słuchaniem piosenek?
 6. Miłość w życiu człowieka.
 7. Miłosierdzie Boże.
 8. Świat jest domem podarowanym nam od Boga.
 9. Cierpienie – kara za grzechy?
 10. „Ojcze spraw, aby byli jedno”
 11. Maryja wzorem dla kobiety.
 12. Kim są aniołowie?
 13. Szatan – mity, czy rzeczywistość?
 14. Wiara w życiu człowieka.
 15. Kapłaństwo – zawód, czy powołanie?
 16. Powołanie do życia samotnego.
 17. Kapłan – człowiekiem zawierzenia.
 18. Żyć w prawdzie – łatwo powiedzieć!
 19. Chrześcijanin a życie w czystości.
 20. Moje miejsce w Kościele.
 21. Dlaczego mamy się spowiadać?
 22. „Panie, naucz nas modlić się”
 23. Czy Msza święta musi być nudna?
 24. Współczesna reklama szansą czy zagrożeniem dla człowieka?
 25. Sztuka w życiu człowieka wierzącego.
 26. Chrześcijańskie świętowanie Wielkanocy.
 27. Dlaczego chrześcijanin powinien czytać Pismo święte?
 28. Bóg źródłem sensu człowieka.
 29. Chrześcijańskie tłumaczenie problemu zła.
 30. Sumienie – kompasem duszy.
 31. Wolność i odpowiedzialność.
 32. Po co istnieje Kościół?
 33. Duch Święty w Kościele.
 34. Grzech – oddaleniem się od Boga.
 35. Słowo Boże buduje Kościół.
 36. Eucharystia – pokarmem człowieka wierzącego w Chrystusa.
 37. Maryja – Matką Kościoła.
 38. Bierzmowanie – sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej.
 39. Rodzina chrześcijańska – znakiem miłości Chrystusa.
 40. Jak zostać świętym?
 41. Nauka przebaczenia.
 42. Wygrać życie.
 43. Czy wiedza jest konieczna do zbawienie?
 44. Chrześcijańskie przeżywanie niedzieli.
 45. Nałogi – zagrożeniem dla wiary.
 46. Samobójstwo – rezygnacją z daru Bożego.
 47. Dlaczego pornografia jest grzechem?
 48. Czy wolno odpisywać na klasówkach w szkole?
 49. Rola rodziców w kształtowaniu własnych dzieci.
 50. Moja odpowiedzialność za wiarę innych.
 51. Dobra modlitwa.
 52. „Miłość nigdy nie ustaje”.
 53. Wiara w horoskopy.
 54. Miłość do zwierząt.
 55. Chrześcijańska rozrywka.
 56. Różaniec – modlitwą umiłowaną przez Maryję.
 57. Konieczność pracy nad sobą.
 58. Jak przeżywać Wielki Post?
 59. Co chrześcijanin powinien i nie powinien robić na wakacjach?
 60. Po co musimy pracować?
 61. Dlaczego ludzie boją się piekła?
 62. Jak naprawia się zło wyrządzone ludziom?
 63. Sport – czy może być zły?
 64. Życie duchowe fundamentem i źródłem apostolstwa.
 65. Przebaczać „77 razy”.
 66. Na czym polega chrześcijańskie ubóstwo?
 67. Pokora – drogą do świętości.
 68. Tajemnica chrześcijańskiego powołania.
 69. Wiara – podstawa życia chrześcijańskiego
 70. Problem poznawalności natury Boga: agnostycyzm, ateizm, deizm, panteizm, teizm irracjonalny, teizm racjonalny
 71. Tajemnica Jezusa Chrystusa – Wcielenie i jego konsekwencje
 72. Udział Maryi w zbawczych misteriach Chrystusa
 73. Kościół Chrystusa zbudowany z „żywych i wybranych kamieni”
 74. Hierarchiczna i charyzmatyczna struktura Kościoła
 75. Sumienie – najwyższą normą moralności
 76. Chrześcijańskie rozumienie miłości
 77. „Modlić się, aby żyć”
 78. Chrześcijańskie świętowanie niedzieli
 79. Sakramentalne życie Kościoła
 80. Chrzest i jego konsekwencje
 81. Eucharystia – sakrament, w którym Bóg do „końca nas umiłował”
 82. Asceza chrześcijańska
 83. Grzech jako sprzeniewierzenie się Bożemu powołaniu
 84. Sens ludzkiego cierpienia
 85. Chrześcijanin wobec śmierci
 86. Teologiczne rozumienie rzeczywistości czyśćca, nieba i piekła
 87. Współczesne zagrożenia szacunku dla ciała ludzkiego
 88. Kult religijny w Kościele
 89. Wartość i znaczenie pracy ludzkiej
 90. Prawo do prawdy w życiu społecznym i osobistym
 91. Miłość ojczyzny jako obowiązek moralny
 92. Świat w oczekiwaniu Paruzji
 93. Tolerancja religijna jej rozumienie i znaczenie
 94. Na czym polega odpowiedzialne rodzicielstwo
 95. Małżeństwo drogą do świętości
 96. Na czym polega wychowanie religijne dzieci
 97. Młodość jako przestrzeń do zagospodarowania