ZAPISY ANIMATORÓW NA JUBILEUSZOWY SMAP W SANOKU

W dniach 14-16 kwietnia 2023 roku w Sanoku odbędzie się 30. jubileuszowe Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej 2023. Zapraszamy wszystkich chętnych animatorów  – zwłaszcza z RAM do podjęcia posługi prowadzenia grup dzielenia w dniu 15 i 16 kwietnia oraz na obowiązkowe szkolenie dotyczące pełnionej posługi.

Spotkanie przygotowujące do podjęcia posługi animatora na SMAP odbędzie się 25 marca 2023 r. (sobota) o godz. 10:00 w Przemyślu oraz o godz. 10:00 w Krośnie :

1) Przemyśl – Collegium Marianum (ul. św. bpa Pelczara 4)
2) Krosno – Parafia p.w. św. Piotra i Jana z Dukli w Krośnie (ul. Kard. Wyszyńskiego 30)

Kilka informacji technicznych:

  1. Zgłoszenie do animacji następuje podczas szkolenia w Przemyślu lub Krośnie; wtedy to animatorzy otrzymują przydział do kościołów stacyjnych i konspekty do pracy w grupach. Udział w szkoleniu jest obowiązkowy. Animatorzy wpłacają kwotę 10 zł.
  2. Animatorzy nie zapisują się w swoich parafiach – jedynie informują duszpasterzy o wyjeździe do Sanoka. Niepełnoletni animatorzy wyjeżdżając korzystają z Karty Uczestnika (do pobrania tutaj) jak każdy obecny na spotkaniu, którą przekazuje duszpasterzowi lub pełnoletniej osobie z którą przyjechał/jest pod opieką.
  3. Po przybyciu do Sanoka otrzymają przydział do swojej grupy dzielenia i nocleg – wg wskazań recepcji danego kościoła stacyjnego.
  4. Animator na spotkania przynosi własną świecę (najlepiej Caritas) oraz Pismo święte.
  5. Animator przygotowuje się już duchowo (spowiedź, modlitwa) i posługuje w stanie łaski uświęcającej.
  6. Animatorzy, z racji bardzo ważnej posługi, są współorganizatorami Spotkania Młodych – stąd oczekujemy od nich pomocy i wsparcia we wszystkich działaniach formacyjnych i organizacyjnych.

Raz jeszcze bardzo serdecznie zapraszamy do podjęcia ważnej posługi animatora podczas 30. jubileuszowe Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej 2023.

Odpowiedzialni za przygotowanie animatorów – ks. Krzysztof Żyła (783 506 500), ks. Damian Matusz.