Nowy Apostolos!

„Panie, ratuj, giniemy!” Mt 8,25 to słowa apostołów, którzy doświadczając wielkiego lęku o własne życie, w czasie burzy na morzu budzą śpiącego w łodzi Jezusa. Niejednokrotnie podobni jesteśmy do apostołów. Przeżywamy wiele burz, sztormów w naszym życiu. Polegając jedynie na własnych siłach nic nie jesteśmy w stanie zrobić, tym bardziej się uratować. Zapominamy o tym, że w łodzi naszego życia znajduje się Jezus, który panuje nad całym wszechświatem, także nad moim życiem.

Za pomocą kilku artykułów nowego numeru „Apostolosa” pragniemy ukazać wielką miłość Boga do nas wyrażoną w Jego trosce o każdego człowieka, przejawiającą się na różne sposoby. Ufamy, że lektura pozwoli na nowo odkryć wielkość Bożej opieki nad nami i umocni wiarę, abyśmy byli w stanie krzyczeć do Jezusa: Panie, ratuj, giniemy!

Możliwość otrzymania wersji papierowej będzie w czasie Dnia Wspólnoty RAM, który odbędzie się już w najbliższą sobotę tj. 5 września w Przemyślu. Szczegóły na stronie internetowej.

APOSTOLOS – Panie, ratuj, giniemy! (65-2020)

Archiwalne numery