„Wakacje z Bogiem” 2022

„Wakacje z Bogiem 2022”
Rekolekcje Ruchu Apostolstwa Młodzieży

Rekolekcje wakacyjne to czas przeżywany z Bogiem, możliwość modlitwy i refleksji, spotkania ciekawych ludzi, doświadczenia wspólnoty oraz odkrycia swego życiowego powołania. Rekolekcje mają charakter religijny (Msza św., modlitwa, konferencje i dyskusje religijne). Przewidziany jest też czas wolny, zabawy i wycieczki. Zachęcamy dzieci i młodzież (od wieku 8 lat aż po młodzież dorosłą) do zapisów na „Wakacje z Bogiem” Ruchu Apostolstwa Młodzieży.
Koszt rekolekcji to 450 zł – cena obejmuje nocleg, wyżywienie, opiekę wykwalifikowanej kadry animatorskiej oraz program wypoczynkowo-rekreacyjny.
Zapisy na rekolekcje wakacyjne Ruchu Apostolstwa Młodzieży trwają – zapisz się już teraz – kliknij w wybrany turnus w tabelce!

Nr
turnusu
Termin
rekolekcji
Ustrzyki GórneWybrzeże k. Dubiecka
I.27.06. – 04.07.I° RAMII° Dziewczynki Maryi
II.04.07. – 11.07.II° RAMI° RAM
III.11.07. –18.07.III° RAMII° Mały Apostoł
IV.18.07. – 25.07.I° RAMII° RAM
V.25.07. – 01.08.II° RAMI° Dziewczynki Maryi
VI.01.08. – 08.08.III° RAMI° RAM
VII.08.08. – 15.08I° RAMI° Dziewczynki Maryi
VIII.15.08. – 22.08.II° RAMI° Mały Apostoł
IX.22.08. – 29.08.III° RAMII° Dziewczynki Maryi
X.22.08. – 29.08.IV° RAM

Sposób zapisów i ważne informacje:

Rekolekcje I° RAM – młodzież: 13 – 14 lat (po 6. klasie szkoły podstawowej).
Rekolekcje II° RAM – młodzież: 15 – 16 lat.
Rekolekcje III° RAM – młodzież: 17 – 18 lat.
Rekolekcje IV° RAM – młodzież: 19 lat i starsi, oraz kandydaci na animatorów.
Rekolekcje I° Dziewczynki Maryi – dziewczynki: 8-10 lat.
Rekolekcje II° Dziewczynki Maryi – dziewczynki: 11-12 lat.
Rekolekcje I° Mały Apostoł – chłopcy: 8-10 lat.
Rekolekcje II° Mały Apostoł – chłopcy: 11-12 lat.

Prosimy o przestrzeganie grup wiekowych i stopni rekolekcji!

1. Zgłoszenia na rekolekcje przyjmujemy od dnia 4 maja 2022 roku do wyczerpania miejsc:
➡️ W biurze RAM (Przemyśl, ul. Fredry 5/7). Pn.-Pt.: godz. 1500 – 1800, Sb.: godz. 900 – 1300
➡️ Telefonicznie w godzinach pracy Biura RAM:
🔸 Tel.: 536 318 933.
➡️ Poprzez formularz dostępny w powyższej tabelce rekolekcyjnej (prosimy kliknąć w wybrany turnus)

W zgłoszeniu podajemy:
✅ Imię i nazwisko uczestnika
✅ Numer i termin turnusu
✅ Datę urodzenia
✅ Adres zamieszkania
✅ Kod pocztowy
✅ PESEL
 Numer telefonu do rodzica/opiekuna prawnego
 E-mail rodzica/opiekuna prawnego

2. Do 7 dni od zgłoszenia na rekolekcje wpłacamy bezzwrotną zaliczkę 100 zł, a pozostałą kwotę 350 zł należy należy wpłacić ostatecznie do 7 dni przed rozpoczęciem rekolekcji. Wpłat dokonywać można w Biurze RAM lub na konto bankowe RAM:
🔸 Ruch Apostolstwa Młodzieży, nr konta: 34 1600 1462 1869 0469 1000 0001.
🔸 W tytule przelewu podajemy imię i nazwisko uczestnika, datę turnusu, stopień i miejsce, np. (Jan Kowalski, 12-19 lipca, III RAM, Ustrzyki).
🔸 W przypadku braku wpłaty zaliczki do 7 dni, zgłoszenie zostanie anulowane.

3. Biuro RAM po otrzymaniu zaliczki na konto bankowe do 7 dni prześle Państwu kartę uczestnika na podany w przez Państwa adres mailowy. Kartę uczestnika należy wydrukować i wypełnić, zaopatrzyć w pieczęć swojej parafii, podpis duszpasterza i rodziców (w przypadku młodzieży do 18 lat). Na karcie uczestnictwa należy koniecznie wpisać PESEL uczestnika rekolekcji, imię i nazwisko lekarza pierwszego kontaktu a także informację o chorobach i przyjmowanych lekach.

4. Kartę uczestnika przywozimy na rekolekcje i składamy na recepcji w godz. 14:00-17:00.

5. Dojazd na rekolekcje i powrót we własnym zakresie. Liczba miejsc ograniczona! 


Regulamin „Wakacji z Bogiem 2022”

Uczestnicy wypoczynku:

  1. Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną – oświadczenie podpisujemy na recepcji na rekolekcjach
  2. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku – oświadczenie podpisujemy na recepcji na rekolekcjach
  3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:

  1. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
  2. Osoby odprowadzające dziecko na rekolekcje są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
  3. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest poinformowanie podczas zapisów oraz dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku (opinie lekarską przywozimy na turnus i składamy na recepcji).
  4. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.
  5. Należy ograniczyć odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków).