Zmarli

  1. + kn. Małgorzata Król (+1999, Przemyśl, nie ujęta w spisie RAM – zginęła tragicznie).
  2. + an. Mariola Pieniążek (+2001, Przeworsk, rok błog. 1991 – zginęła tragicznie).
  3. + an. Tadeusz Baran (+2006, Cieplice, rok błog. 1996).
  4. + an. Grzegorz Leś (+2010, Krosno, rok błog. 2005 – zginął tragicznie).
  5. + an. Anita Wierzbińska (Gorzkiewicz) (+2014, Głuchów, rok błog. 1995 – zginęła tragicznie).
  6. + an. Justyna Jastrzębska (+2015, Przemyśl, rok błog. 2005).
  7. + an. Marta Rzepka (Matusz) (+2015, Przysietnica, rok błog. 2005).
  8. + kn. Paulina Fila (+2017, Miękisz Stary, nie ujęta w spisie RAM).
  9. + an. Łukasz Tandyrak (+2018, Przemyśl, rok błog. 2000).
  10. + an. Kamil Jeżowski (+2018, Gać, rok błog. 2011).