Uchwały 2004

1.Uchwała o dopuszczeniu do praktyki wakacyjnej kandydatów Studium Animatora 2003/2004 wraz z kandydatami nieletnimi (06. 03. 2004).
2.Uchwała o dopuszczeniu do błogosławieństwa 74 kandydatów dnia 4 września 2004 r. (03. 09. 2004).
3.Uchwała o przyjęciu regulaminu Diakonii RAM (9. 10. 2004).
4.Uchwała o wyborze na Przewodniczącego Diakonii RAM an. Michała Muzyczka na obecną kadencję (9. 10. 2004).
5.Uchwała o przyjęciu wszystkich błogosławionych animatorów RAM (648 osób) do Diakonii (9. 10. 2004).
6.Uchwała o przyjęcie na Studium Animatora kandydatów z diecezji sandomierskiej (9. 10. 2004).
7.Uchwała o zbieraniu składki na Studium Animatora (Eucharystia sobotnia) na potrzeby niezamożnych kandydatów i animatorów (9. 10. 2004).
8.Uchwała dot. czynnego uczestnictwa w obradach Diakoni RAM (prawo wypowiadania się i głosowania). Z prawa tego korzysta ten, kto w przeciągu dwóch ostatnich lat od aktualnego Zebrania Diakonii przynajmniej raz brał udział w sesji formacyjnej RAM lub w rekolekcjach wakacyjnych.
9.Uchwała dot. możliwości przydzielenia statuetki „Apostolos” w kategorii: „Animator”.

  • co najmniej pięcioletni staż w Ruchu w posłudze animatora,
  • czynne zaangażowanie w formacji kandydatów na animatorów na Studium Animatora,
  • czynne zaangażowanie w rekolekcje wakacyjne RAM,
  • aktywne duszpasterstwo na rzecz młodzieży w swojej parafii lub środowisku,
  • czynny udział w życiu duszpasterskim Archidiecezji (9. 10. 2004).

10.Uchwała dotycząca komunikacji Zebrań Diakoni RAM za pomocą Internetu (9. 10. 2004).
11.Uchwała dotycząca wytyczenia celów stowarzyszenia na najbliższe 5 lat:

  • poszukiwanie nowych sposobów formacyjnych,
  • promocja Ruchu w Archidiecezji Przemyskiej,
  • troska o ośrodki i zaplecze finansowe Ruchu,
  • sposoby większego zaangażowania członków RAM – „Diakonie” (9. 10. 2004).