Sprawozdanie 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RAM ZA ROK 2014

W ROKU SPRAWOZDAWCZYM:

1. Prowadzono Studium Animatora (2013/2014). Formację roczną ukończyło 72 animatorów, którzy zostali pobłogosławieni przez Ks. Biskupa Stanisława Jamrozka w Święto Patronalne 13 września 2014 r. w kościele pw. Świętej Trójcy w Przemyślu oraz otrzymali krzyże animatorskie. Podczas uroczystej Eucharystii wręczono statuetki „APOSTOLOS” w kategoriach: duszpasterz, animator, przyjaciel RAM i grupa parafialna. Mianowano 7 nowych moderatorów świeckich RAM, zorganizowano „czas wspomnień” oraz koncert ewangelizacyjny zespołu „Apostolos”. Formację na Studium Animatora prowadził 10 – osobowy Zespół Wychowawczy. W ramach formacji kandydatów na animatorów korzystano z wielu nowoczesnych metod i form m. in.: „Kurs Nowego Życia”, „Kurs Wspólnoty”, przeprowadzono program z profilaktyki alkoholowej „NOE”, pedagogikę zabawy, rekolekcje specjalistyczne dla animatorów i kandydatów na animatorów. Promowano Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, Krucjatę Czystości, Ruch Czystych Serc, Dzieło Pomocy Powołaniom, Duchową Adopcję Dziecka Poczętego i Łańcuch Apostolskiej Miłości. Po 18 latach zgodnie z życzeniem SS. Benedyktynek, formacja RAM została przeniesiona z domu rekolekcyjnego „Dobrego Pasterza” do domu rekolekcyjnego „Collegium Marianum” w Przemyślu.

2. Zorganizowano akcję wakacyjną: „Wakacje z Bogiem – Rekolekcje RAM 2014”. Na 17 turnusach rekolekcyjnych (Ustrzyki Górne, Wybrzeże k. Dubiecka) wzięło udział 781 uczestników (młodzieży, dziewczynek – DSM i chłopców – „Mały Apostoł”). Rekolekcje obsługiwało 16 kapłanów, klerycy (IV rok studiów i inni) oraz ponad 120 kandydatów na animatorów, animatorów i moderatorów świeckich RAM. Zorganizowano także rekolekcje dla sympatyków RAM i członków młodzieżowych grup parafialnych pogłębiające wiarę na feriach zimowych, w których wzięło udział ok. 160 osób.

3. Wzięto udział w Archidiecezjalnych Dniach Młodych w Leżajsku. Animatorzy RAM stanowili największą grupę (79 animatorów) prowadzących grupy dzielenia, RAM prowadził także przygotowanie animatorów do SMAP.

4. Współpracowano ze Szkołą Nowej Ewangelizacji w prowadzeniu rekolekcji ewangelizacyjnych w Archidiecezji („Bieszczady dla Jezusa” – ok. 20 osób) i poza nią. Animatorzy RAM współpracowali także z Caritas Archidiecezji Przemyskiej – animatorzy RAM brali udział w rekolekcjach jako spora i wykwalifikowana kadra. W Stowarzyszeniu RAM koordynowano Diakonię Formacji, Diakonię Ewangelizacji, Diakonię Mediów (wydającą kwartalnik RAM – „Apostolos”), Diakonię Gospodarczą i Diakonię Rekreacji i Rozrywki. Zespół muzyczny „Apostolos” koncertował w Jodłówce, Czarnej k. Ustrzyk, Laszkach, Przemyślu i Medyce. Animatorzy RAM, moderatorzy i sympatycy uczestniczyli w Kanonizacji bł. Jana Pawła II w Rzymie (1 autokar), animowali Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę (ok. 20 osób), Franciszkańskie Spotkanie Młodych na Kalwarii Pacławskiej, Karmelitańskie Spotkanie Młodych
w Czernej, Przemyski Marsz za Życiem i Rodziną, oraz włączali się w Archidiecezjalną Diakonię Muzyczną. Animatorzy RAM angażowali się w rekolekcje parafialne i szkolne dla młodzieży przed bierzmowaniem (np.: Przemyśl – Świętej Trójcy, Przemyśl – MB Królowej Polski). Była to animacja muzyczna, świadectwa i prowadzenie grup dzielenia. Brali udział w Spotkaniu Młodych w Lednicy. Animatorzy pracowali jako wolontariusze w świetlicach, współorganizowali Dzień Papieski, brali udział w ważniejszych wydarzeniach patriotycznych (delegacja ze sztandarem). Animatorzy współpracowali z Archidiecezjalnym Duszpasterstwem Młodzieży w organizacji Archidiecezjalnego Festiwalu Piosenki Religijnej w Przemyślu, w szkołach prowadzili Szkolne Koła Caritas. Młodzież z RAM-u brała udział w spotkaniach, w wielu wieczornicach patriotycznych, prymicjach, organizowała misteria bożonarodzeniowe, zabawy choinkowe dla dzieci, bezalkoholowe przyjęcia 18 urodzin i jasełka. Współorganizowała razem ze Szkołą Nowej Ewangelizacji i zespołem „Twoje Niebo” koncert uwielbieniowy na zakończenie Roku Wiary pt.: „Droga Wiary”. Nasi animatorzy brali również udział , jako wykonawcy i uczestnicy, w corocznym koncercie uwielbienia „Jednego Serca, Jednego Ducha” w Rzeszowie.

5. Animatorzy RAM odbyli kursy: „Kurs Wychowawcy Kolonijnego” dla animatorów i „Kurs Kierowników Placówek Wychowawczych” dla kandydatów na moderatorów świeckich RAM (PCEN w Przemyślu), „Warsztaty Medialne” (trenerzy z Fundacji „Opoka”– Warszawa), zorganizowano ewangelizacyjne rekolekcje wakacyjne dla animatorów (SNE – Przemyśl) oraz inne rekolekcje specjalistyczne.

6. Założono nowe grupy parafialne RAM w parafii Jabłonica, Medyka, Skołoszów, reaktywowano grupę w parafii Piwodzie oraz powiększono niektóre grupy już istniejące (np. Nowe Sady, Chałupki Dębiańskie, Giedlarowa, Przemyśl – Archikatedra).

7. Moderatorzy wraz z młodzieżą RAM prowadzili comiesięczne audycje w Archidiecezjalnym Radiu „FARA”.

8. Moderatorzy RAM spotykali się na kwartalnych spotkaniach z klerykami WSD w ramach tzw. „agend”. Alumni IV roku studiów zostali przygotowani do wakacyjnej posługi. Prowadzono również warsztaty nt. duszpasterstwa młodzieży dla kleryków.

9. Dwa razy zebrała się Diakonia RAM (wrzesień, listopad), by debatować na temat pracy Stowarzyszenia. Niektóre postanowienia przyjęto w formie uchwał do realizacji.

10. Prowadzono „Warsztaty Muzyczne” (ok. 20 uczestników szkolenia), 10 uczestnikom wydano dyplomy animatora muzycznego RAM.

11. Moderatorzy wraz z młodzieżą brali udział w sympozjum ku czci Sługi Bożej Anny Jenke
w Jarosławiu, w spotkaniach opłatkowych u księży biskupów oraz w spotkaniach opłatkowych z animatorami studiującymi w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie.

12. Wydano nowy kalendarz RAM oraz promowano Stowarzyszenie poprzez sprzedaż gadżetów (koszulki i kubki). Wydano nowe emblematy i statuetki.

13. Zorganizowano uroczysty bezalkoholowy bal sylwestrowy w Przemyślu (ok. 100 osób).

14. Wzięto udział w uroczystości dorocznej Pielgrzymki RAM w Archidiecezji Krakowskiej (Grupy Apostolskie).