Sprawozdanie 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RAM ZA ROK 2013

W ROKU SPRAWOZDAWCZYM:

1. Prowadzono Studium Animatora (2012/2013). Formację roczną ukończyło 47 animatorów, którzy zostali pobłogosławieni przez Ks. Biskupa Stanisława Jamrozka w Święto Patronalne 7 września 2013 r. w kościele pw. Świętej Trójcy w Przemyślu oraz otrzymali krzyże animatorskie. Podczas uroczystej Eucharystii wręczono statuetki „APOSTOLOS” w kategoriach: ksiądz, animator, przyjaciel RAM, instytucja i grupa parafialna. Mianowano 7 nowych moderatorów świeckich RAM, zorganizowano „czas wspomnień” oraz koncert ewangelizacyjny zespołu „Apostolos”. W ramach formacji kandydatów na animatorów korzystano z wielu nowoczesnych metod i form m. in.: „Kurs Nowego Życia”, „Kurs Wspólnoty”, przeprowadzono program z profilaktyki alkoholowej „NOE”, pedagogikę zabawy, rekolekcje specjalistyczne dla animatorów i kandydatów na animatorów. Promowano Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, Krucjatę Czystości, Ruch Czystych Serc, Dzieło Pomocy Powołaniom, Duchową Adopcję Dziecka Poczętego i Łańcuch Apostolskiej Miłości. Formacja animatorów i kandydatów na animatorów odbywa się od 1996 roku przy parafii pw. Świętej Trójcy w Przemyślu w domu rekolekcyjnym „Dobrego Pasterza” SS. Benedyktynek. Formację prowadził 11- osobowy Zespół Wychowawczy.

2. Zorganizowano akcję wakacyjną: „Wakacje z Bogiem – Rekolekcje RAM 2013”. Na 17 turnusach rekolekcyjnych (Ustrzyki Górne, Wybrzeże k. Dubiecka) wzięło udział 616 uczestników (młodzieży, dziewczynek – DSM i chłopców – „Mały Apostoł”). Rekolekcje obsługiwało 16 kapłanów, klerycy (IV rok studiów i inni) oraz ponad 100 kandydatów na animatorów, animatorów i moderatorów świeckich RAM.

3. Wzięto udział w Archidiecezjalnych Dniach Młodych w Przeworsku. Animatorzy RAM stanowili największą grupę (94 animatorów) prowadzących grupy dzielenia, RAM prowadził także przygotowanie animatorów do SMAP.

4. Współpracowano ze Szkołą Nowej Ewangelizacji w prowadzeniu rekolekcji ewangelizacyjnych w Archidiecezji („Bieszczady dla Jezusa” – ok. 20 osób) i poza nią. Animatorzy RAM brali również czynny udział w I Archidiecezjalnym Kongresie Nowej Ewangelizacji w Przemyślu. Współpracowano także z Caritas Archidiecezji Przemyskiej – animatorzy RAM brali udział w rekolekcjach jako spora i wykwalifikowana kadra. W Stowarzyszeniu RAM koordynowano Diakonię Formacji, Diakonię Ewangelizacji, Diakonię Mediów (wydającą kwartalnik RAM – „Apostolos”), Diakonię Gospodarczą i Diakonię Rekreacji i Rozrywki. Zespół muzyczny „Apostolos” koncertował w Heluszu, Laszkach, Czarnej k. Łańcuta, Przemyślu i Medyce. Animatorzy RAM brali w Pielgrzymce Zaufania przez Ziemię w Strasburgu, animowali Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę (ok. 20 osób), Franciszkańskie Spotkanie Młodych na Kalwarii Pacławskiej, Karmelitańskie Spotkanie Młodych w Czernej, Przemyski Marsz za Życiem i Rodziną, oraz włączali się w Archidiecezjalną Diakonię Muzyczną. Animatorzy RAM animowali także spotkania Odnowy w Duchu Świętym w Jarosławiu, angażowali się w rekolekcje parafialne i szkolne dla młodzieży przed bierzmowaniem (np.: Przemyśl – Świętej Trójcy, Przemyśl – MB Królowej Polski, Bolestraszyce). Była to animacja muzyczna, świadectwa i prowadzenie grup dzielenia. Brali udział w Spotkaniu Młodych w Lednicy. Animatorzy pracowali jako wolontariusze w świetlicach, współorganizowali Dzień Papieski, brali udział w ważniejszych wydarzeniach patriotycznych (delegacja ze sztandarem). Animatorzy współpracowali z Archidiecezjalnym Duszpasterstwem Młodzieży w organizacji Archidiecezjalnego Festiwalu Piosenki Religijnej w Przemyślu, w szkołach prowadzili Szkolne Koła Caritas. Młodzież z RAM-u brała udział w spotkaniach, w wielu wieczornicach patriotycznych, prymicjach, organizowała misteria bożonarodzeniowe, zabawy choinkowe dla dzieci, bezalkoholowe przyjęcia 18 urodzin i jasełka. Współorganizowała razem ze Szkołą Nowej Ewangelizacji i zespołem „Twoje Niebo” koncert uwielbieniowy na zakończenie Roku Wiary „Droga Wiary”. Nasi animatorzy brali również udział , jako wykonawcy i uczestnicy, w corocznym koncercie uwielbienia: „Jednego Serca, Jednego Ducha” w Rzeszowie.

5. Animatorzy RAM odbyli kursy: „Wychowawcy Kolonijnego” dla animatorów i kandydatów na moderatorów świeckich RAM (PCEN w Przemyślu), rekolekcje wakacyjne dla animatorów oraz inne rekolekcje specjalistyczne. Zorganizowano rekolekcje dla sympatyków RAM i członków młodzieżowych grup parafialnych pogłębiające wiarę na feriach zimowych (ok. 140 osób).

6. Założono nowe grupy parafialne RAM w parafii Wyszatyce, Żurawica i Gwizdów, reaktywowano grupę w parafii Przysietnica oraz powiększono niektóre grupy już istniejące. Zorganizowano w Przemyślu warsztaty dla liderów grup parafialnych (ok. 30 osób).

7. Moderatorzy wraz z młodzieżą RAM prowadzili comiesięczne audycje w Archidiecezjalnym Radiu „FARA”.

8. Moderatorzy RAM spotykali się na kwartalnych spotkaniach z klerykami WSD w ramach tzw. „agend”. Alumni IV roku studiów zostali przygotowani do wakacyjnej posługi. Prowadzono również warsztaty nt. duszpasterstwa młodzieży dla kleryków.

9. Dwa razy zebrała się Diakonia RAM (wrzesień, listopad), by debatować na temat pracy Stowarzyszenia. Niektóre postanowienia przyjęto w formie uchwał do realizacji.

10. Prowadzono „Warsztaty Muzyczne” (ok. 15 uczestników szkolenia), 9 uczestnikom wydano dyplomy animatora muzycznego RAM.

11. Moderatorzy wraz z młodzieżą brali udział w sympozjum ku czci Sługi Bożej Anny Jenke w Jarosławiu, w spotkaniach opłatkowych u księży biskupów oraz w spotkaniach opłatkowych z animatorami studiującymi w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie.

12. Wydano nowy kalendarz RAM, zmodernizowano stronę internetową.

13. Zorganizowano uroczysty bezalkoholowy bal sylwestrowy w Przemyślu (ok. 200 osób).

14. Wzięto udział w uroczystości dorocznej Pielgrzymki RAM w Archidiecezji Krakowskiej (Grupy Apostolskie).