Sprawozdanie 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RAM ZA ROK 2009

W ROKU SPRAWOZDAWCZYM:

1. Prowadzono Studium Animatora (2008/2009). Formację roczną ukończyło 62 animatorów, którzy zostali pobłogosławieni przez Ks. abp. Józefa Michalika w Święto Patronalne i Jubileusz 25 – lecia RAM w Archikatedrze Przemyskiej (5 września 2009 r.) oraz otrzymali krzyże animatorskie. W ramach formacji korzystano z wielu nowoczesnych metod i form m. in.: „Kurs Nowego życia”, „Kurs Emaus”, przeprowadzono program z profilaktyki alkoholowej „NOE”, „Kurs Wspólnoty”, pedagogikę zabawy, rekolekcje specjalistyczne dla animatorów i kandydatów na animatorów. Promowano Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, Krucjatę Czystości, Ruch Czystych Serc, Dzieło Pomocy Powołaniom, Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, łańcuch Apostolskiej Miłości. Formacja animatorów i kandydatów na animatorów odbywa się od 1996 roku przy parafii pw. Świętej Trójcy w Przemyślu w domu rekolekcyjnym „Dobrego Pasterza” SS. Benedyktynek. Formację prowadzi ośmioosobowy Zespół Wychowawczy.

2. Zorganizowano obchody XXV – lecia RAM w Archidiecezji Przemyskiej. Podczas uroczystej Eucharystia w Archikatedrze Przemyskiej, poświęcono sztandar, wręczono statuetki „APOSTOLOS” w kategoriach: animator, przyjaciel RAM, grupa parafialna, mianowano 7 nowych moderatorów świeckich RAM, zorganizowano „wieczór wspomnień” dotyczący działalności RAM w mijającym 25 – leciu i jubileuszowy bal.

3. Zorganizowano akcję wakacyjną: „Wakacje z Bogiem – Rekolekcje RAM 2009”. Na 17 turnusach rekolekcyjnych (Ustrzyki Górne, Wybrzeże k. Dubiecka) wzięło udział 849 uczestników (młodzieży, dziewczynek – DSM i chłopców – „Mały Apostoł”). Rekolekcje obsługiwało 18 kapłanów, diakoni, klerycy (IV rok studiów i inni) i ok. 150 kandydatów na animatorów i animatorów RAM.

4. Wzięto udział w Archidiecezjalnych Dniach Młodych w Przemyślu. Animatorzy RAM stanowili grupę 85 animatorów prowadzących grupy dzielenia, RAM prowadził także przygotowanie animatorów do SMAP.

5. Współpracowano ze Szkołą Nowej Ewangelizacji w prowadzeniu rekolekcji ewangelizacyjnych w Archidiecezji („Bieszczady dla Jezusa” – 20 osób) i poza nią. Współpracowano także z Caritas Archidiecezji Przemyskiej – animatorzy RAM brali udział w rekolekcjach jako spora i wykwalifikowana grupa. Angażowali się również w pozyskiwaniu funduszy (1% odpisu podatkowego) dla Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Caritas. W Stowarzyszeniu RAM koordynowano Diakonię Formacji, Diakonię Ewangelizacji, Diakonię Mediów – wydającą kwartalnik RAM – „Apostolos”, Diakonię Gospodarczą i Diakonię Rekreacji i Rozrywki. Animatorzy RAM animowali Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę (ok. 50 osób) i Franciszkańskie Spotkanie Młodych na Kalwarii Pacławskiej, „Majówkę dla Młodych” w Przemyślu, pielgrzymkę Dzieła Pomocy Powołaniom im. Bł. Ks. Jana Balickiego. Animatorzy RAM animowali spotkania Odnowy w Duchu Świętym w Jarosławiu, angażowali się w organizację II Archidiecezjalnego Dnia Wspólnoty DSM, który odbył się w Przemyślu oraz w rekolekcje parafialne, szkolne, dla młodzieży przed bierzmowaniem (animacja muzyczna, świadectwa, prowadzenie grup dzielenia). Brali udział w Spotkaniu Młodych w Lednicy (ok. 50 osób), prowadzili rekolekcje w Niżankowicach na Ukrainie, brali udział w Pielgrzymce Grup Trzeźwościowych na Kalwarię Pacławską, uczestniczyli w programach Ekumenicznego Domu Opieki Społecznej w Prałkowcach oraz w programie FIO: „Nasza Wspólnota – Nasze Miasto – Nasz Kraj”. Animatorzy pracowali jako wolontariusze świetlicach oraz byli laureatami konkursu: „8 Wspaniałych”. W szkołach prowadzili Szkolne Koła Caritas oraz prowadzili akcje charytatywne m. in. dla Ukrainy (Łanowice).

6. Zorganizowano Kursy: Wychowawcy Kolonijnego (30 osób) i Kierownika Ośrodka Wypoczynkowego (3 osoby) dla kandydatów na Moderatorów Świeckich RAM, rekolekcje wakacyjne dla animatorów oraz inne rekolekcje specjalistyczne (listopad 2009). Zorganizowano rekolekcje dla kandydatów na animatorów, sympatyków RAM i członków młodzieżowych grup parafialnych pogłębiające wiarę (np: Wólka Pełkińska, Gorzyce, Przemyśl – Świętej Trójcy, Bolestraszyce, Grabownica…). Na feriach zimowych w rekolekcjach uczestniczyło 90 osób.

7. Założono nowe grupy parafialne w parafii: Bolestraszyce, Kombornia, Laszki, Wielkie Oczy; powiększono grupę w parafii Przemyśl – Świętej Trójcy i Wacławice.

8. Współpracowano z Archidiecezjalnym Duszpasterstwem Młodzieży w organizacji Archidiecezjalnego Festiwalu Piosenki Religijnej w Przemyślu i Dnia Papieskiego.

9. Moderatorzy wraz z młodzieżą RAM prowadzili comiesięczne audycje w Archidiecezjalnym Radiu „FARA”. Mieli również prezentacje Ruchu podczas kongregacji rejonowych w Sanoku, Łańcucie i Przemyślu.

10. Moderatorzy RAM spotykali się na kwartalnych spotkaniach z klerykami WSD w ramach tzw. „agend”. Alumni IV roku studiów zostali przygotowani do wakacyjnej posługi.

11. Dwa razy zebrała się Diakonia RAM (wrzesień, listopad), by debatować na temat pracy Stowarzyszenia. Niektóre postanowienia przyjęto w formie uchwał do realizacji.

12. Prowadzono Warsztaty Muzyczne (ok. 30 uczestników szkolenia), 15 uczestnikom wydano dyplomy animatora muzycznego RAM.

13. Moderatorzy wraz z młodzieżą brali dwukrotnie udział w forum ku czci Sługi Bożej Anny Jenke w Jarosławiu, w spotkaniach opłatkowych u Księży Biskupów oraz w spotkaniach opłatkowych z animatorami studiującymi w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie.

14. Wydano książkę dokumentującą 25 – lecie działalności RAM pt: „Nowi ludzie przyniosą ziemi pokój” (1000 egzemplarzy) oraz nagrano film DVD, wydano śpiewniki, pocztówki i kalendarze. Zmodernizowano Stronę internetową RAM.

15. Zorganizowano uroczysty bezalkoholowy bal sylwestrowy w Przemyślu (ok. 140 osób).

16. Wzięto udział w uroczystościach rocznicy RAM w Archidiecezji Krakowskiej (Grupy Apostolskie).

17. Współpracowano z instytucjami samorządowymi w dystrybucji żywności z Unii Europejskiej (mleko, ser, ryż, kasza, makaron, mąka…).