Sprawozdanie 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RAM ZA ROK 2007

W ROKU SPRAWOZDAWCZYM:

1. Prowadzono Studium Animatora (2006/2007). Formację roczną ukończyło 55 animatorów, którzy zostali pobłogosławieni prze J. E. Ks. Abpa Józefa Michalika w Święto Patronalne RAM i otrzymali krzyże animatorskie. W ramach formacji korzystano z wielu nowoczesnych metod i form m. in.: „Kurs Nowego Życia”, „Kurs Emaus”, przeprowadzono tzw. „warsztaty ewangelizacyjne” w Jarosławiu, program z profilaktyki alkoholowej „NOE”, „Kurs Wspólnoty”, pedagogika zabawy, rekolekcje specjalistyczne dla animatorów i kandydatów na animatorów, spotkania opłatkowe, zebrania Diakonii RAM. Promowano Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, Krucjatę Czystości, Dzieło Pomocy Powołaniom, Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, Łańcuch Apostolskiej Miłości. Formacja animatorów i kandydatów na animatorów odbywa się od 1996 roku przy parafii p. w. Świętej Trójcy w Przemyślu w Domu Rekolekcyjnym Dobrego Pasterza u SS. Benedyktynek. Na obecnym Studium Animatora RAM 2007/2008 przebywa ok. 65 kandydatów na animatorów. Formację prowadzi nowy 8 – osobowy Zespół Wychowawczy.

2. Zorganizowano obchody XXIII – lecia RAM w Archidiecezji Przemyskiej: uroczysta Eucharystia w Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej (1 września 2007 r.) pod przewodnictwem J. E. Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika, wręczono statuetki „APOSTOLOS” w kategoriach: duszpasterz, animator, instytucja i przyjaciel RAM, zorganizowano „wieczór wspomnień” dotyczący działalności RAM w mijającym roku formacyjnym i dyskotekę.

3. Zorganizowano akcję wakacyjną: „Wakacje z Bogiem – Rekolekcje RAM”. Na 19 turnusach rekolekcyjnych (Ustrzyki Górne, Myczków) wzięło udział 800 uczestników (młodzieży, dziewczynek – DSM i chłopców – „Mały Apostoł”). Rekolekcje obsługiwało 20 kapłanów, diakoni, klerycy (IV rok studiów i inni) i ok. 200 kandydatów na animatorów i animatorów.

4. Wzięto udział w Archidiecezjalnych Dniach Młodych w Brzozowie. Animatorzy RAM stanowili grupę 56 animatorów prowadzących grupy dzielenia. RAM prowadził przygotowanie animatorów do SMAP.

5. Moderatorzy RAM spotykali się na kwartalnych spotkaniach z klerykami WSD w ramach tzw. „agend”. Alumni IV roku studiów brali udział w comiesięcznych spotkaniach z młodzieżą przygotowując się do wakacyjnej posługi.

6. Współpracowano ze Szkołą Nowej Ewangelizacji w prowadzeniu rekolekcji ewangelizacyjnych w Archidiecezji („Bieszczady dla Jezusa”) i poza nią. W Stowarzyszeniu RAM koordynowano Diakonię formacji, Diakonię Ewangelizacji, Diakonię Mediów – wydającą kwartalnik RAM – „Apostolos”, Diakonię Gospodarczą i Diakonię Rekreacji i Rozrywki. Animatorzy RAM animowali Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę i Franciszkańskie Spotkanie Młodych na Kalwarii Pacławskiej. Animatorzy angażowali się w rekolekcje parafialne, szkolne, dla młodzieży przed bierzmowaniem (animacja muzyczna, świadectwa, prowadzenie grup dzielenia).

7. Zorganizowano Kurs dla Moderatorów Świeckich RAM, rekolekcje dla animatorów, kandydatów na animatorów, sympatyków RAM i członków młodzieżowych grup parafialnych pogłębiające wiarę (np.: Gorlice, Michałówka). Na feriach zimowych w rekolekcjach uczestniczyło 80 osób.

8. Dwa razy zebrała się Diakonia RAM (wrzesień, listopad), by debatować na temat pracy Stowarzyszenia. Niektóre postanowienia przyjęto w formie uchwał do realizacji.

9. Zorganizowano Pielgrzymkę na obchody 10 rocznicy pobytu do Ojca św. Jana Pawła II w Krośnie.

10. Zorganizowano uroczysty bezalkoholowy bal sylwestrowy w Przemyślu (160 osób).

11. Współpracowano w organizacji Archidiecezjalnego Festiwalu Piosenki Religijnej w Przemyślu.

12. Prowadzono Warsztaty Muzyczne – ok. 30 uczestników szkolenia.

13. Moderatorzy wraz z młodzieżą brali udział w spotkaniu Krajowych Duszpasterzy Młodzieży w Niepokalanowie, w obchodach ku czci Sługi Bożej Anny Jenke w Jarosławiu, w spotkaniach opłatkowych u Księży Biskupów oraz w spotkaniach opłatkowych z animatorami studiującymi w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie.

14. Założono nowe grupy parafialne w parafii: Wara, Poraż, Dobieszyn oraz przyjęto nowych członków do grupy parafialnej RAM w Iwoniczu i Archikatedrze Przemyskiej.

15. Wzięto udział w uroczystościach rocznicy RAM w Archidiecezji Krakowskiej (Grupy Apostolskie).

16. Moderatorzy wraz z młodzieżą wzięli udział w święceniach kapłańskich i prymicjach kapłanów – animatorów RAM.

17. Moderatorzy wraz z młodzieżą RAM prowadzili comiesięczne audycje w Archidiecezjalnym Radiu „FARA”.

18. Współpracowano z instytucjami samorządowymi w dystrybucji żywności z Unii Europejskiej (mleko, ser, ryż, makaron, mąka).

19. Przeprowadzono konieczne naprawy i uzupełnienia w domach rekolekcyjnych w Myczkowie gdzie zakupiono nowy sprzęt: wyposażenie domu, wyposażenie kuchenne, sprzęty liturgiczne, sportowe i inne.

20. Wydano kalendarz RAM – 1500 egzemplarzy.

21. Zmodernizowano Stronę internetową RAM.