Sprawozdanie 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RAM ZA ROK 2006

W ROKU SPRAWOZDAWCZYM:

1. Prowadzono Studium Animatora (2005/2006). Formację roczną ukończyło 69 animatorów, którzy zostali pobłogosławieni prze J. E. Ks. Abpa Józefa Michalika w Święto Patronalne RAM i otrzymali krzyże animatorskie. W ramach formacji korzystano z wielu nowoczesnych metod i form m. in.: „Kurs Filipa”, program z profilaktyki alkoholowej „NOE”, „Kurs Wspólnoty”, rekolekcje specjalistyczne dla animatorów (nt. encykliki papieża Benedykta XVI „Deus Caritas est” – ks. Mariusz Ryba, misyjne – O. Adam Cytrynowski – misjonarz z Tanzanii) i kandydatów na animatorów, spotkania opłatkowe, zebrania Diakonii RAM. Promowano Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, Krucjatę Czystości, Dzieło Pomocy Powołaniom, Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, Łańcuch Apostolskiej Miłości. Formacja animatorów i kandydatów na animatorów odbywa się od 1996 roku przy parafii p. w. Świętej Trójcy w Przemyślu w Domu Rekolekcyjnym Dobrego Pasterza u SS. Benedyktynek. Na obecnym Studium Animatora RAM 2006/2007 przebywa ok. 65 kandydatów na animatorów. Formację prowadzi 9 – osobowy Zespół Wychowawczy.
2. Zorganizowano obchody XXII – lecia RAM w Archidiecezji Przemyskiej: uroczysta Eucharystia w Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej (2 września 2006 r.) pod przewodnictwem J. E. Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika, wręczono statuetki „APOSTOLOS” w kategoriach: duszpasterz, animator, instytucja i przyjaciel RAM, zorganizowano „wieczór wspomnień” dotyczący działalności RAM w mijającym roku formacyjnym i dyskotekę.
3. Zorganizowano akcję wakacyjną: „Wakacje z Bogiem – Rekolekcje RAM”. Na 21 turnusach rekolekcyjnych (Ustrzyki Górne, Myczków i Kolonia Polska) wzięło udział 998 uczestników (młodzieży, dziewczynek – DSM i chłopców – „Mały Apostoł”). Rekolekcje obsługiwało 20 kapłanów, diakoni, klerycy (IV rok studiów i inni) i ponad 200 kandydatów na animatorów i animatorów.
4. Wzięto udział w Archidiecezjalnych Dniach Młodych w Przeworsku. Animatorzy RAM stanowili grupę 67 animatorów prowadzących grupy dzielenia. RAM prowadził przygotowanie animatorów do SMAP. Współpracowano w organizacji Archidiecezjalnego Festiwalu Piosenki Religijnej w Przemyślu.
5. Moderatorzy RAM spotykali się na kwartalnych spotkaniach z klerykami WSD w ramach tzw. „agend”. Alumni IV roku studiów brali udział w comiesięcznych spotkaniach z młodzieżą przygotowując się do wakacyjnej posługi.
6. Współpracowano ze Szkołą Nowej Ewangelizacji w prowadzeniu rekolekcji ewangelizacyjnych w Archidiecezji („Bieszczady dla Jezusa”) i poza nią. W Stowarzyszeniu RAM koordynowano Diakonię formacji, Diakonię Ewangelizacji, Diakonię Mediów – wydającą kwartalnik RAM – „Apostolos” (audycje w TV Rzeszów, artykuły w „Życiu Podkarpackim”), Diakonię Gospodarczą i Diakonię Rekreacji i Rozrywki. Animatorzy RAM animowali Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę i Franciszkańskie Spotkanie Młodych na Kalwarii Pacławskiej. Animatorzy angażowali się w rekolekcje parafialne, szkolne, dla młodzieży przed bierzmowaniem (animacja muzyczna, świadectwa, prowadzenie grup dzielenia).
7. Zorganizowano rekolekcje dla animatorów, kandydatów na animatorów, sympatyków RAM i członków młodzieżowych grup parafialnych pogłębiające wiarę. Na feriach zimowych w rekolekcjach uczestniczyło 30 osób.
8. Trzy razy zebrała się Diakonia RAM (luty, wrzesień, listopad), by debatować na temat pracy Stowarzyszenia. Niektóre postanowienia przyjęto w formie uchwał do realizacji.
9. Zorganizowano Pielgrzymkę do Ojca św. Benedykta XVI do Krakowa – 150 osób.
10. Zorganizowano uroczysty bezalkoholowy bal sylwestrowy w Przemyślu (216 osób).
11. Prowadzono Warsztaty Muzyczne – 30 uczestników szkolenia.
12. Moderatorzy wraz z młodzieżą brali udział w spotkaniach opłatkowych z animatorami studiującymi w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie.
13. Założono nową grupę parafialną w parafii Kormanice oraz przyjęto nowych członków do grupy parafialnej RAM w Wólce Pełkińskiej.
14. Wzięto udział w uroczystościach rocznicy RAM w Archidiecezji Krakowskiej (Grupy Apostolskie).
15. Moderatorzy wraz z młodzieżą RAM prowadzili comiesięczne audycje w Archidiecezjalnym Radiu „FARA”.
16. Współpracowano z instytucjami samorządowymi w dystrybucji żywności z Unii Europejskiej (mleko, ser, ryż, makaron).
17. Przeprowadzono konieczne naprawy i uzupełnienia w domach rekolekcyjnych: Myczków – dofinansowanie pieca ogrzewania wody, Kolonia Polska – drobne naprawy. Zakupiono nowy sprzęt – wyposażenia domów, wyposażenie kuchenne, sprzęty liturgiczne, sportowe i inne. Do biura RAM zakupiono komputer i drukarkę.
18. Wydano kalendarz RAM – 2000 egzemplarzy.
19. Modernizowano Stronę internetową RAM: forum, zdjęcia, baza danych.