Sprawozdanie 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RAM ZA ROK 2005

W ROKU SPRAWOZDAWCZYM:

1. Prowadzono Studium Animatora (2004/2005). Formację roczną ukończyło 53 animatorów, którzy zostali pobłogosławieni prze J. E. Ks. Abpa Józefa Michalika w Święto Patronalne RAM i otrzymali krzyże animatorskie. W ramach formacji korzystano z wielu nowoczesnych metod i form m. in.: „Kurs Filipa”, program z profilaktyki alkoholowej „NOE”, „Kurs Wspólnoty”, rekolekcje specjalistyczne dla animatorów (biblijne – ks. Dr Dariusz Dziadosz, ks. Jan Szeląg, ks. Ja Mazurek) i kandydatów na animatorów, spotkania opłatkowe, zebrania Diakonii RAM. Promowano Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, Krucjatę Czystości, Dzieło Pomocy Powołaniom, Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, Łańcuch Apostolskiej Miłości. Formacja animatorów i kandydatów na animatorów odbywa się od 1996 roku przy parafii p. w. Świętej Trójcy w Przemyślu w Domu Rekolekcyjnym Dobrego Pasterza u SS. Benedyktynek. Na obecnym Studium Animatora RAM 2004/2005 przebywa ok. 70 kandydatów na animatorów.
2. Zorganizowano obchody XXI – lecia RAM w Archidiecezji Przemyskiej: uroczysta Eucharystia w Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej (3 września 2005 r.) pod przewodnictwem J. E. Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika, wręczenie statuetek „APOSTOLOS” w kategoriach: duszpasterz, animator, instytucja i przyjaciel RAM, zorganizowanie „wieczoru wspomnień” o Ojcu Św. Janie Pawle II i dyskoteki.
3. Zorganizowano akcję wakacyjną: „Wakacje z Bogiem – Rekolekcje RAM”. Na 24 turnusach rekolekcyjnych (Ustrzyki Górne, Myczków i Kolonia Polska) wzięło udział 988 uczestników (młodzieży, dziewczynek – DSM i chłopców – ministranci). Rekolekcje obsługiwało 24 kapłanów, diakoni, klerycy (IV rok studiów i inni) i ponad 200 kandydatów na animatorów i animatorów.
4. Wzięto udział w Archidiecezjalnych Dniach Młodych w Leżajsku. Animatorzy RAM stanowili grupę ok. 60 animatorów prowadzących grupy dzielenia. RAM prowadził przygotowanie animatorów do SMAP. Współpracowano w organizacji Archidiecezjalnego Festiwalu Piosenki Religijnej w Przemyślu.