Sprawozdanie 2004

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RAM ZA ROK 2004

W ROKU SPRAWOZDAWCZYM:

1. Prowadzono Studium Animatora (2003/2004). Formację roczną ukończyło 74 animatorów, którzy zostali pobłogosławieni prze J. E. Ks. Abpa Józefa Michalika w Święto Patronalne RAM i otrzymali krzyże animatorskie. W ramach formacji korzystano z wielu nowoczesnych metod i form m. in.: „Kurs Filipa”, program z profilaktyki alkoholowej „NOE”, „Kurs Wspólnoty”, Kurs Wychowawców Kolonijnych, „Pedagogika zabawy”, rekolekcje specjalistyczne dla animatorów i kandydatów na animatorów, spotkania opłatkowe, zebrania Diakonii RAM… Formacja animatorów i kandydatów na animatorów odbywa się przy parafii p. w. Świętej Trójcy w Przemyślu w domu rekolekcyjnym Dobrego Pasterza u SS. Benedyktynek. Na obecnym Studium Animatora RAM 2004/2005 przebywa ok. 70 kandydatów na animatorów.

2. Zorganizowano obchody XX – lecia RAM w Archidiecezji Przemyskiej: Uroczysta Eucharystia w Archikatedrze Przemyskiej (4 września 2004 r.) pod przewodnictwem J. E. Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika, poświęcenie sztandaru, wręczenie statuetek „Apostolos” w czterech kategoriach: duszpasterz, animator, instytucja i przyjaciel RAM, wydanie pierwszego numeru „Apostolosa” – kwartalnika RAM, zorganizowanie „wieczoru wspomnień”.
3. Zorganizowano akcję wakacyjną: „Wakacje z Bogiem – Rekolekcje RAM”. Na 26 turnusach rekolekcyjnych (Ustrzyki Górne, Myczków i Kolonia Polska) wzięło udział 1106 uczestników (młodzieży, dziewczynek – DSM i chłopców – ministranci). Rekolekcje obsługiwało 24 kapłanów, diakoni, klerycy (IV rok studiów i inni) i ponad 200 kandydatów na animatorów i animatorów.
4. Wzięto udział w Archidiecezjalnych Dniach Młodych w Łańcucie. Animatorzy RAM stanowili grupę ok. 100 animatorów prowadzących grupy dzielenia. RAM prowadził przygotowanie animatorów do SMAP.
5. Moderatorzy RAM spotykali się na comiesięcznych spotkaniach z klerykami WSD w ramach tzw. „agend”. Alumni IV roku studiów brali udział w comiesięcznych spotkaniach z młodzieżą przygotowując się do wakacyjnej posługi.
6. Współpracowano z Szkołą Nowej Ewangelizacji w prowadzeniu rekolekcji ewangelizacyjnych a Archidiecezji i poza nią. W Stowarzyszeniu RAM utworzono „Diakonię Ewangelizacji” i „Diakonię Mediów” – wydającą kwartalnik RAM „Apostolos”.
7. Wydano drukiem materiały formacyjne dla grup parafialnych (I i II stopień) – autor – ks. Jan Mazurek, nakład – po 1 tysiąc egzemplarzy.
8. Przeprowadzono konieczne naprawy i uzupełnienia w domach rekolekcyjnych (Myczków i Kolonia Polska). Zakupiono nowy sprzęt – wyposażenia domów, materace, wyposażenie kuchenne, sprzęty liturgiczne, sportowe i inne.
9. Prowadzono tzw. „Warsztaty Muzyczne” przygotowujące młodzież do funkcji animatora muzycznego.
10. Zorganizowano zimowisko dla młodzieży na feriach zimowych (ok. 60 uczestników).
11. Zorganizowano uroczysty bezalkoholowy bal sylwestrowy w Przemyślu (166 osób).
12. Moderatorzy wraz z młodzieżą brali udział w spotkaniach opłatkowych z animatorami studiującymi w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie.
13. Założono nową grupę parafialną w Dynowie oraz powiększono: Iwonicz, Przemyśl – Kmiecie, Przemyśl – Archikatedra.
14. Powstała druga praca magisterska nt. RAM – autor dk. Krzysztof Żołynia.
15. Zmodernizowano Stronę internetową RAM, opracowano regulamin Diakonii RAM.
16. Wzięto udział w dorocznych obchodach rocznicy RAM w Archidiecezji Krakowskiej (Grupy Apostolskie).