Sprawozdanie 2003

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RAM ZA ROK 2003

W ROKU SPRAWOZDAWCZYM:

1. Prowadzono Studium Animatora (2002/2003 oraz 2003/2004). Formację roczną ukończyło 80 animatorów, którzy zostali pobłogosławieni prze J. E. Ks. Abpa Józefa Michalika w Święto Patronalne RAM – I sobota września 2003 i otrzymali krzyże animatorskie. Na obecnym Studium Animatora RAM 2003/2004 przebywa ok. 100 uczestników.
2. Zorganizowano akcję wakacyjną: „Wakacje z Bogiem – Rekolekcje RAM”. Na 29 turnusach rekolekcyjnych (Ustrzyki Górne, Myczków i Kolonia Polska) wzięło udział 1512 uczestników (ok. 500 młodzieży, kok. 500 dziewczynek – DSM i ok. 500 chłopców – Ministranci). Rekolekcje obsługiwało 30 kapłanów, diakoni, klerycy (IV rok studiów i inni) i ok. 250 animatorów.
3. Wzięto udział w Archidiecezjalnych Dniach Młodych w Sanoku. Animatorzy RAM stanowili grupę ponad 100 animatorów.
4. Zorganizowano zimowisko dla młodzieży na feriach zimowych (ok. 40 uczestników).
5. Zorganizowano uroczysty bezalkoholowy bal sylwestrowy w Przemyślu (160 osób).
6. Założono nowe grupy parafialne: Iwonicz, Przeworsk – Fara, Gniewczyna, Czaszyn.
7. Zmodernizowano Stronę internetową RAM.
8. Przekwalifikowano RAM w Stowarzyszenie Katolickie (4 grudnia 2003 r. L. dz. 2709/2003).
9. Przeniesiono biuro RAM z ul. Grodzkiej na Pl. Konstytucji 3 Maj 8 (w zamian za moderatorkę RAM Ks. Abp mianował zastępcę moderatora ks. Mariusza Rybę z Przemyśla).
10. Współpracowano z Szkołą Nowej Ewangelizacji w prowadzeniu rekolekcji ewangelizacyjnych a Archidiecezji i poza nią.
11. Wzięto udział w obchodach 30 – lecia RAM w Archidiecezji Krakowskiej.
12. W ramach Studium Animatora zorganizowano szkolenia z zakresu pedagogiki zabawy i profilaktyki alkoholowej.