Ś

 

Lp.

Nazwisko i imię

Liczba przeprowadzonych turnusów

1.        ks. Śliwa Stanisław 1
2.        ks. Świder Stanisław 2
3.        ks. Świtalski Robert 6