Ł

 

Lp.

Nazwisko i imię

Liczba przeprowadzonych turnusów

1.        ks. Łamasz Andrzej 2
2.  ks. Łuc Janusz 1
3.        ks. Łuc Robert 3