B

Lp.

Nazwisko i imię

Liczba przeprowadzonych turnusów

1.        ks. Babiarz Zdzisław 2
2.        ks. Bacior Marek 2
3.        ks. Bacior Wojciech 4
4.        ks. Baj Tadeusz 2
5.        ks. Bajgier Paweł 9
6.        ks. Bar Paweł 3
7.        ks. Bartnik Piotr 1
8.        ks. Bartoszek Jerzy 1
9.        O. Bębnik Janusz 15
10.    ks. Blama Robert 2
11.    ks. Bielówka Piotr 1
12.    ks. Bieńczak Krzysztof 2
13.    ks. Borcz Rafał 1
14.    ks. Boruta Adam 1
15.    ks. Brodziak Bartłomiej 2
16.    ks. Bróż Jan 1
17.    ks. Bucior Zbigniew 1
18.    ks. Buczek Wojciech 1
19.    ks. Burda Witold 1