J

Lp.

Nazwisko i imię

Liczba przeprowadzonych turnusów

1.        ks. Jakubiec Janusz 1
2.        ks. Jakubik Grzegorz 2
3.        ks. Jakubowski Jakub 1
4.        ks. Janiec Artur 5
5.        ks. Janiga Waldemar 1
6.        ks. Janocha Marcin 1
7.        ks. Janowski Grzegorz 1
8.        ks. Jaroń Artur 1
9.        ks. Józefczyk Krzysztof 1
10.    ks. Juszczęć Andrzej 1