„Wakacje z Bogiem” 2019

 

„Wakacje z Bogiem” Rekolekcje Ruchu Apostolstwa Młodzieży `2019

Nr turnusu

Terminy rekolekcyjne Ustrzyki Górne

Wybrzeże k. Dubiecka

I 24.06. – 01.07. I° RAM II° Dziewczynki Maryi
II 01.07. – 08.07. II° RAM I° RAM
III 08.07. – 15.07. III° RAM II° Mały Apostoł
IV 15.07. – 22.07. I° RAM II° RAM
V 22.07. – 29.07. II° RAM I° Dziewczynki Maryi
VI 29.07. – 05.08. III° RAM I° RAM
VII 05.08. – 12.08. I° RAM I° Dziewczynki Maryi
VIII 12.08. – 19.08. II° RAM I ° Mały Apostoł
IX 19.08. – 26.08. III° RAM II° Dziewczynki Maryi
X 26.08. – 01.09. IV° RAM —————–

Uwagi i informacje:

Rekolekcje to czas wakacyjny przeżywany z Bogiem, możliwość modlitwy i refleksji, spotkania ciekawych ludzi, doświadczenia wspólnoty oraz odkrycia swego życiowego powołania. Rekolekcje mają charakter religijny (Msza św., modlitwa, konferencje i dyskusje religijne). Przewidziany jest też czas wolny, zabawy i wycieczki. Prosimy o odpowiednie przygotowanie się do przeżycia tych dni.

Rekolekcje I° RAM – młodzież: 13 – 14 lat.
Rekolekcje II° RAM – młodzież: 15 – 16 lat.
Rekolekcje III° RAM – młodzież: 17 – 18 lat.
Rekolekcje IV° RAM – młodzież: 19 lat i starsi.
Rekolekcje I° Dziewczynki Mari – dziewczynki: 8 – 10 lat.
Rekolekcje II° Dziewczynki Maryi – dziewczynki: 11 – 12 lat.
Rekolekcje I° Mały Apostoł – chłopcy: 8 – 10 lat.
Rekolekcje II° Mały Apostoł – chłopcy: 11 – 12 lat.

            Bardzo prosimy o przestrzeganie grup wiekowych i stopni rekolekcji!

         Warunki zgłoszeń:

1. Zgłoszenia na rekolekcje przyjmujemy od dnia 4 maja 2019 roku do wyczerpania miejsc w  biurze Ruchu Apostolstwa Młodzieży w Przemyślu, przy ul. Fredry 5/7 – I piętro (w pobliżu Archikatedry). Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 1500 – 1900; w sobotę w godz. 900 – 1300. Przyjmujemy także zgłoszenia telefonicznie (tel. 536 318 933) lub za pomocą poczty elektronicznej. Przy zgłoszeniu podajemy: imię i nazwisko uczestnika rekolekcji, dokładną datę urodzenia, dokładny adres zamieszkania i telefoniczny numer kontaktowy. Nasza strona internetowa: www.ram.przemyska.pl (e-mail: ram.przemysl@gmail.com). Koszt rekolekcji – 300 zł.

2. Po zgłoszeniu na rekolekcje odbieramy karty zgłoszeniowe w biurze RAM oraz wpłacamy bezzwrotną zaliczkę 100 zł. – pozostałą kwotę przywozimy na rekolekcje. W przypadku rezerwacji telefonicznej lub za pomocą poczty elektronicznej i konieczności wysyłania kart do uczestnika rekolekcji wpłacamy 105 zł. (zaliczka i koszt wysyłki). Pieniądze przesyłamy przez konto bankowe RAM (BPS nr 57 1930 1318 2740 0728 6283 0001). Na przelewach muszą być zawarte dane o osobach, terminach i miejscach rekolekcji.  Po dokonaniu rezerwacji, należy dokonać wpłaty na konto  w ciągu 7 dni, w przypadku braku wpłaty zaliczki, zgłoszenie zostanie anulowane. W przypadku rezygnacji z wyjazdu na  rekolekcje po 1 czerwca 2019 r., kwota zaliczki nie będzie zwracana.

3. Karty zgłoszeniowe należy wypełnić, zaopatrzyć w pieczęć swojej parafii, podpis duszpasterza i rodziców (w przypadku młodzieży do 18 lat). Na karcie uczestnictwa należy koniecznie wpisać numer legitymacji ubezpieczeniowej, PESEL uczestnika rekolekcji lub jego rodzica, imię i nazwisko lekarza pierwszego kontaktu a także informację o chorobach i przyjmowanych lekach.

Zgłoszenia przyjmujemy : 

➡️ W biurze RAM (Przemyśl, ul. Fredry 5/7). Biuro czynne: pn.-pt.: 15:00 – 19:00, sob.: 9:00 – 13:00.
➡️ Telefonicznie w godzinach pracy Biura RAM: (536 318 933).
➡️ Mailowo: (ram.przemysl@gmail.com) podając:

Imię i nazwisko uczestnika
Numer i termin turnusu
Datę urodzenia
Adres zamieszkania
Kod pocztowy
PESEL
 Numer telefonu do rodzica/ opiekuna prawnego.

Liczba miejsc ograniczona! Zapraszamy! Aktualny stan zapisów można sprawdzić klikając tutaj

Animatorów na rekolekcje kieruje zarząd RAM. Dojazd na rekolekcje i powrót we własnym zakresie.