„Wakacje z Bogiem” 2018

 

Plakat wakacje jpeg

Uwagi i informacje:

Rekolekcje to czas wakacyjny przeżywany z Bogiem, możliwość modlitwy i refleksji, spotkania ciekawych ludzi, doświadczenia wspólnoty oraz odkrycia swego życiowego powołania. Rekolekcje mają charakter religijny (Msza św., modlitwa, konferencje i dyskusje religijne). Przewidziany jest też czas wolny, zabawy i wycieczki. Prosimy o odpowiednie przygotowanie się do przeżycia tych dni.

Rekolekcje I° RAM – młodzież: 13 – 14 lat.
Rekolekcje II° RAM – młodzież: 15 – 16 lat.
Rekolekcje III° RAM – młodzież: 17 – 18 lat.
Rekolekcje IV° RAM – młodzież: 19 lat i starsi.
Rekolekcje I° Dziewczynki Mari – dziewczynki: 8 – 10 lat.
Rekolekcje II° Dziewczynki Maryi – dziewczynki: 11 – 12 lat.
Rekolekcje I° Mały Apostoł – chłopcy: 8 – 10 lat.
Rekolekcje II° Mały Apostoł – chłopcy: 11 – 12 lat.

            Bardzo prosimy o przestrzeganie grup wiekowych i stopni rekolekcji!

         Warunki zgłoszeń:

1. Zgłoszenia na rekolekcje przyjmujemy od dnia 4 maja 2018 roku do wyczerpania miejsc w  biurze Ruchu Apostolstwa Młodzieży w Przemyślu, przy ul. Fredry 5/7 – I piętro (w pobliżu Archikatedry). Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 1300 – 1700; w sobotę w godz. 900 – 1300. Przyjmujemy także zgłoszenia telefonicznie (tel. 536 318 933) lub za pomocą poczty elektronicznej. Przy zgłoszeniu podajemy: imię i nazwisko uczestnika rekolekcji, dokładną datę urodzenia, dokładny adres zamieszkania i telefoniczny numer kontaktowy. Nasza strona internetowa: www.ram.przemyska.pl (e-mail: ram.przemysl@gmail.com). Koszt rekolekcji – 270 zł.

2. Po zgłoszeniu na rekolekcje odbieramy karty zgłoszeniowe w biurze RAM oraz wpłacamy bezzwrotną zaliczkę 100 zł. – pozostałą kwotę przywozimy na rekolekcje. W przypadku rezerwacji telefonicznej lub za pomocą poczty elektronicznej i konieczności wysyłania kart do uczestnika rekolekcji wpłacamy 103 zł. (zaliczka i koszt wysyłki). Pieniądze przesyłamy przez konto bankowe RAM (Bank Zachodni WBK nr 44150016341216300447530000). Na przelewach muszą być zawarte dane o osobach, terminach i miejscach rekolekcji.  Po dokonaniu rezerwacji, należy dokonać wpłaty na konto  w ciągu 14 dni, w przypadku braku wpłaty zaliczki, zgłoszenie zostanie anulowane. 

3. Karty zgłoszeniowe należy wypełnić, zaopatrzyć w pieczęć swojej parafii, podpis duszpasterza i rodziców (w przypadku młodzieży do 18 lat). Na karcie uczestnictwa należy koniecznie wpisać numer legitymacji ubezpieczeniowej, PESEL uczestnika rekolekcji lub jego rodzica, imię i nazwisko lekarza pierwszego kontaktu a także informację o chorobach i przyjmowanych lekach.

Uwaga! Animatorów na rekolekcje kieruje zarząd RAM. Dojazd na rekolekcje i powrót we własnym zakresie.