„Wakacje z Bogiem” 2018

„Wakacje z Bogiem”

Rekolekcje Ruchu Apostolstwa Młodzieży `2018

Nr turnusu

Terminy rekolekcyjne

Ustrzyki Górne

Wybrzeże k. Dubiecka

I

25. 06. – 02. 07.

I° RAM

II° Dziewczynki Maryi

II

02. 07. – 09. 07.

II° RAM

I° RAM

III

09. 07. – 16. 07.

III° RAM

II° Mały Apostoł

IV

16. 07. – 23. 07.

I° RAM

III° RAM

V

23. 07. – 30. 07.

II° RAM

I° Dziewczynki Maryi

VI

30. 07. – 06. 08.

III° RAM

II° RAM

VII

06. 08. – 13. 08.

I° RAM

I ° Mały Apostoł

VIII

13. 08. – 20. 08.

II° RAM

II° Dziewczynki Maryi

IX

20. 08. – 27. 08.

III° RAM

I° RAM

X

27. 08. –  31. 08.

IV° RAM

—————–

Uwagi i informacje:

Rekolekcje to czas wakacyjny przeżywany z Bogiem, możliwość modlitwy i refleksji, spotkania ciekawych ludzi, doświadczenia wspólnoty oraz odkrycia swego życiowego powołania. Rekolekcje mają charakter religijny (Msza św., modlitwa, konferencje i dyskusje religijne). Przewidziany jest też czas wolny, zabawy i wycieczki. Prosimy o odpowiednie przygotowanie się do przeżycia tych dni.

Rekolekcje I° RAM – młodzież: 13 – 14 lat.
Rekolekcje II° RAM – młodzież: 15 – 16 lat.
Rekolekcje III° RAM – młodzież: 17 – 18 lat.
Rekolekcje IV° RAM – młodzież: 19 lat i starsi.
Rekolekcje I° Dziewczynki Mari – dziewczynki: 8 – 10 lat.
Rekolekcje II° Dziewczynki Maryi – dziewczynki: 11 – 12 lat.
Rekolekcje I° Mały Apostoł – chłopcy: 8 – 10 lat.
Rekolekcje II° Mały Apostoł – chłopcy: 11 – 12 lat.

            Bardzo prosimy o przestrzeganie grup wiekowych i stopni rekolekcji!

         Warunki zgłoszeń:

1. Zgłoszenia na rekolekcje przyjmujemy od dnia 4 maja 2017 roku do wyczerpania miejsc w  biurze Ruchu Apostolstwa Młodzieży w Przemyślu, przy ul. Fredry 5/4 – I piętro (w pobliżu Archikatedry). Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 1300 – 1700; w sobotę w godz. 900 – 1300. Przyjmujemy także zgłoszenia telefonicznie (tel. 536318933) lub za pomocą poczty elektronicznej. Przy zgłoszeniu podajemy: imię i nazwisko uczestnika rekolekcji, dokładną datę urodzenia, dokładny adres zamieszkania i telefoniczny numer kontaktowy. Nasza strona internetowa: www.ram.przemyska.pl (e-mail: ram.przemysl@gmail.com). Koszt rekolekcji – 260 zł.

2. Po zgłoszeniu na rekolekcje odbieramy karty zgłoszeniowe w biurze RAM oraz wpłacamy zaliczkę 100 zł. – pozostałą kwotę przywozimy na rekolekcje. W przypadku rezerwacji telefonicznej lub za pomocą poczty elektronicznej i konieczności wysyłania kart do uczestnika rekolekcji wpłacamy 103 zł. (zaliczka i koszt wysyłki). Pieniądze przesyłamy przez konto bankowe RAM (Bank Zachodni WBK nr 44150016341216300447530000). Na przelewach muszą być zawarte dane o osobach, terminach i miejscach rekolekcji. W przypadku rezygnacji z wyjazdu na rekolekcje po 1 czerwca 2017 r., kwota zaliczki nie będzie zwracana.

3. Karty zgłoszeniowe należy wypełnić, zaopatrzyć w pieczęć swojej parafii, podpis duszpasterza i rodziców (w przypadku młodzieży do 18 lat). Na karcie uczestnictwa należy koniecznie wpisać numer legitymacji ubezpieczeniowej, PESEL uczestnika rekolekcji lub jego rodzica, imię i nazwisko lekarza pierwszego kontaktu a także informację o chorobach i przyjmowanych lekach.

Uwaga! Dojazd na rekolekcje i powrót we własnym zakresie