„Wakacje z Bogiem” 2017

„Wakacje z Bogiem”

Rekolekcje Ruchu Apostolstwa Młodzieży `2017

 

Nr

turnusu

Terminy

rekolekcyjne

Ustrzyki

Górne

Wybrzeże

k. Dubiecka

I

26. 06. – 03. 07.

I° RAM

II° Dziewczynki Maryi

II

03. 07. – 10. 07.

II° RAM

I° RAM

III

10. 07. – 17. 07.

III° RAM

II° Mały Apostoł

IV

17. 07. – 24. 07.

I° RAM

III° RAM

V

24. 07. – 31. 07.

II° RAM

I° Dziewczynki Maryi

VI

31. 07. – 07. 08.

III° RAM

II° RAM

VII

07. 08. – 14. 08.

I° RAM

I ° Mały Apostoł

VIII

14. 08. – 21. 08.

II° RAM

II° Dziewczynki Maryi

IX

21. 08. – 28. 08.

III° RAM

I° RAM

X

28. 08. –  01. 09.

IV° RAM

—————–

Uwagi i informacje:

Rekolekcje to czas wakacyjny przeżywany z Bogiem, możliwość modlitwy i refleksji, spotkania ciekawych ludzi, doświadczenia wspólnoty oraz odkrycia swego życiowego powołania. Rekolekcje mają charakter religijny (Msza św., modlitwa, konferencje i dyskusje religijne). Przewidziany jest też czas wolny, zabawy i wycieczki. Prosimy o odpowiednie przygotowanie się do przeżycia tych dni.

Rekolekcje I° RAM – młodzież: 13 – 14 lat.
Rekolekcje II° RAM – młodzież: 15 – 16 lat.
Rekolekcje III° RAM – młodzież: 17 – 18 lat.
Rekolekcje IV° RAM – młodzież: 19 lat i starsi.
Rekolekcje I° Dziewczynki Mari – dziewczynki: 8 – 10 lat.
Rekolekcje II° Dziewczynki Maryi – dziewczynki: 11 – 12 lat.
Rekolekcje I° Mały Apostoł – chłopcy: 8 – 10 lat.
Rekolekcje II° Mały Apostoł – chłopcy: 11 – 12 lat.

            Bardzo prosimy o przestrzeganie grup wiekowych i stopni rekolekcji!

         Warunki zgłoszeń:

  1. Zgłoszenia na rekolekcje przyjmujemy od dnia 4 maja 2017 roku do wyczerpania miejsc w  biurze Ruchu Apostolstwa Młodzieży w Przemyślu, przy ul. Fredry 5/4 – I piętro (w pobliżu Archikatedry). Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 1300 – 1700; w sobotę w godz. 900 – 1300. Przyjmujemy także zgłoszenia telefonicznie (tel. 536318933) lub za pomocą poczty elektronicznej. Przy zgłoszeniu podajemy: imię i nazwisko uczestnika rekolekcji, dokładną datę urodzenia, dokładny adres zamieszkania i telefoniczny numer kontaktowy. Nasza strona internetowa: www.ram.przemyska.pl (e-mail: ram.przemysl@gmail.com). Koszt rekolekcji – 260 zł.
  1. Po zgłoszeniu na rekolekcje odbieramy karty zgłoszeniowe w biurze RAM oraz wpłacamy zaliczkę 100 zł. – pozostałą kwotę przywozimy na rekolekcje. W przypadku rezerwacji telefonicznej lub za pomocą poczty elektronicznej i konieczności wysyłania kart do uczestnika rekolekcji wpłacamy 103 zł. (zaliczka i koszt wysyłki). Pieniądze przesyłamy przez konto bankowe RAM (Bank Zachodni WBK nr 44150016341216300447530000). Na przelewach muszą być zawarte dane o osobach, terminach i miejscach rekolekcji. W przypadku rezygnacji z wyjazdu na rekolekcje po 1 czerwca 2017 r., kwota zaliczki nie będzie zwracana.
  1. Karty zgłoszeniowe należy wypełnić, zaopatrzyć w pieczęć swojej parafii, podpis duszpasterza i rodziców (w przypadku młodzieży do 18 lat). Na karcie uczestnictwa należy koniecznie wpisać numer legitymacji ubezpieczeniowej, PESEL uczestnika rekolekcji lub jego rodzica, imię i nazwisko lekarza pierwszego kontaktu a także informację o chorobach i przyjmowanych lekach.

Uwaga! Dojazd na rekolekcje i powrót we własnym zakresie