Priorytety w RAM

I. STUDIUM ANIMATORA: (roczna intensywna formacja kandydatów na animatorów).

II. GRUPY PARAFIALNE: (zakładanie młodzieżowych apostolskich grup parafialnych RAM i wspieranie ich).

III. REKOLEKCJE APOSTOLSKIE:

♦ wakacyjne: I, II, III i IVº RAM,
♦ wakacyjne: I i IIº Dziewczynki Maryi,
♦ wakacyjne: I i IIº – Mały Apostoł,
♦ dla kandydatów do bierzmowania,
♦ dla maturzystów,
♦ specjalistyczne.

IV. DZIAŁALNOŚĆ APOSTOLSKA W ARCHIDIECEZJI I POZA NIĄ:

♦ współpraca ze stowarzyszeniami i ruchami (np.: Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Szkoła Nowej Ewangelizacji, Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Krucjata Wyzwolenia Człowieka, Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke, Ruch Światło – Życie, Ruch Czystych Serc, Dzieło Pomocy Powołaniom, Łańcuch Apostolskiej Miłości, Odnowa w Duchu Świętym, wszelkie duszpasterstwa specjalistyczne),

♦ współpraca z instytucjami (np.: Wyższe Seminarium Duchowne, Urzędy Miast i Gmin, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Archidiecezjalne Radio „FARA”),

♦ podejmowanie dzieł apostolskich (np.: Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, Krucjata Czystości, („Bieszczady dla Jezusa”, Archidiecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej, Pielgrzymka Zaufania przez Ziemię, Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, Franciszkańskie Spotkanie Młodych na Kalwarii Pacławskiej, Karmelitańskie Spotkanie Młodych w Czernej, Przemyski Marsz za Życiem i Rodziną, Marsze pod hasłem: „STOP Laicyzacji”, Archidiecezjalna Diakonia Muzyczną, Spotkanie Młodych w Lednicy, Pielgrzymka Grup Trzeźwościowych na Kalwarię Pacławską),

♦ specjalistyczna działalność diakonii RAM (Diakonia Formacji, Diakonia Ewangelizacji, Diakonia Mediów, Diakonia Gospodarcza, Diakonia Misji, Diakonia Rekreacji i Rozrywki).

V. NASZA MISJA:

HOMINEM   RENOVARE – odnowić człowieka
FIDEM          AFFIRMARE  – utwierdzać wiarę
MUNDUM   MUTARE  – zmienić świat

VI. CNOTY CZŁONKA RAM:

Rradość, radykalizm, roztropność, rzetelność

Aapostolstwo, aktywność, atrakcyjność, autentyczność

M młodość, mądrość, męstwo, moralność