MODERATORZY 2007

1. Barnat Andrzej Czarna k. Łańcuta
2. Chytła Karolina Żurawica
3. Dusza Katarzyna Przemyśl
4. Murdzyk Ewelina Iwonicz
5. Osięga Bernadeta Przemyśl