BRACIA ZAKONNI – ANIMATORZY

1. Br. Wrotniak Marcin franciszkanin-reformata