Uchwały 2018

1. Przyjęcie 60 nowych kandydatów kończących Studium Animatora RAM 2017/2018 do Diakonii RAM (31. 08. 2018).
2. Nominowanie 8 nowych animatorów na Moderatorów Świeckich RAM (31. 08. 2018).
3. Uchwała dotycząca wyboru Jakuba Daraża na sekretarza RAM i Anny Magryś na skarbnika RAM (31. 08. 2018).