Uchwały 2017

1. Przyjęcie 67 nowych kandydatów kończących Studium Animatora RAM 2016/2017 do Diakonii RAM (01. 09. 2017).
2. Nominowanie 10 nowych animatorów na Moderatorów Świeckich RAM (01. 09. 2017).
3. Uchwała o zmniejszeniu zadania apostolskiego na Studium Animatora polegającego na pozyskaniu członków ŁAM z 3 do 2 osób i jednocześnie zobowiązująca po potwierdzenia zgłoszenia przez księdza proboszcza (01. 09. 2017).
4. Uchwała o dopuszczeniu do błogosławieństwa na animatorów 2 kandydatów (Uchwała Rady RAM – 2. 12. 2017).
5. Uchwała o powołaniu Diakonii Misji (2. 12. 2017).