2015

1. Przyjęcie 67 nowych kandydatów kończących Studium Animatora RAM 2014/2015 do Diakonii RAM (04. 09. 2015).
2. Nominowanie 7 nowych animatorów na Moderatorów Świeckich RAM (04. 09. 2015).