Sylwester 2017/2018

Komitet organizacyjny: 

 1. Michał Strawiński – przewodniczący, tel. 533-268-435
 2. Klaudyna Augustyn
 3. Marcin Tropiło
 4. Justyna Kozłowska
 5. Krystian Kocór
 6. Julia Fednar
 7. Kamil Norejko
 8. Karolina Białowąs
 9. Bartek Pajda
 10. Karolina Strawińska
 11. Martyna Kwolek
 12. Klaudia Kłak

TAK BYŁO! KLIKNIJ!

CAŁY KOMITET MÓWI – DZIĘKUJEMY!

REGULAMIN BALU SYLWESTROWEGO RAM 2017/2018

1. Bal Sylwestrowy zorganizowany jest w Przemyślu w Gimnazjum nr 1 – ul. 3 Maja 38, rozpoczyna się 31 grudnia o godz. 1900 a kończy się 1 stycznia o godz. 630, uczestnikiem balu jest posiadacz wcześniej zakupionego biletu.

2. Bilet można zakupić u Księdza Moderatora w godzinach 1600 – 1730 w kancelarii parafialnej w dniach: poniedziałek – piątek w cenie 70 zł. Można również zamówić bilet pocztą e-mail (ram.przemysl@gmail.com) i otrzymać go przy wejściu na Bal Sylwestrowy – (dotyczy to tylko osób pełnoletnich), wcześniej jednak należy przesłać pieniądze na adres biura RAM lub na konto Bank Zachodni WBK nr: 44150016341216300447530000) z zaznaczeniem tytułu wpłaty. Zapisy trwają do 26 grudnia lecz liczba miejsc jest ograniczona (200 osób). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia. 

3. W Balu Sylwestrowym uczestniczą członkowie RAM a także nasi sympatycy i przyjaciele. Każdy uczestnik zabawy spoza RAM-u musi być zgłoszony przez członka naszego Stowarzyszenia, który jednocześnie jest poręczeniem, że dana osoba akceptuje charakter naszej rozrywki.

4. Uczestnik Balu wyraża zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku do celów związanych z promocją Stowarzyszenia, co oznacza, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Balu mogą być zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszania, oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.

5. Bal jest bezalkoholowy, na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakazie spożywania alkoholu oraz palenia papierosów. Naruszenie powyższej zasady powoduje usunięcie z zabawy.

6. Po północy o godz. 030 wszyscy uczestnicy zabawy biorą obowiązkowo udział we Mszy świętej w kościele.

7. Wszystkich obowiązuje strój galowy.

8. Mamy do dyspozycji całą salę gimnastyczną (miejsce na tańce) oraz 2 szatnie (przy wejściu do Sali gimnastycznej). Przy szkole znajduje się parking do parkowania samochodów.

9. Posiłki gorące wydawane będą w godz. 2200 – 2230 oraz godz. 200-230.

10. Przypominamy wszystkim o kulturze zachowania się. Nad całością imprezy czuwa Komitet Organizacyjny Balu Sylwestrowego RAM. Życzymy udanej zabawy i niezapomnianych wrażeń. „Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie” (1Kor 10, 31).

Plakat Sylwester RAMNOWY