Do pobrania

Ważne

Statut RAM

Logo RAM

Hymn RAM

Apostolos

Studium Animatora RAM

Wzór podania na Studium Animatora RAM

Kwestionariusz osobowy kandydata na Studium RAM 

Zagadnienia do egzaminu zaliczeniowego po Studium Animatora

Ankieta dla kandydatów na Animatora RAM

Rekolekcje

Rekolekcje wakacyjne RAM 2019 A 

Rekolekcje wakacyjne RAM 2019 B

Deklaracje

Deklaracja krucjaty wyzwolenia z niewoli hazardu

Duchowa adopcja dziecka poczętego

Deklaracja przystapienia do RAM – członek zwyczajny

Deklaracja krucjaty wyzwolenia od używek

Dzieło Pomocy Powołaniom

Łańcuch Apostolskiej Miłości

Deklaracja KWC

Przyrzeczenia

Przyrzeczenie czystości kandydata na animatora

Przyrzeczenie adopcji duchowej kandydata na animatora

Przyrzeczenie abstynencie kandydata na animatora

Obrzędy

Obrzęd błogosławieństwa grupy parafialnej RAM

Obrzęd błogosławieństwa Animatorów i Moderatorów Świeckich

Obrzęd błogosławieństwa grupy parafialnej DSM

Formularz Mszy Św. o bł. Piotrze Jerzym Frassatim

Wskazówki dotyczące rekolekcji wakacyjnych RAM

 Wskazówki dla animatorów posługujących na rekolekcjach wakacyjnych RAM

Wskazówki dla moderatorów świeckich posługujących na rekolekcjach wakacyjnych RAM

Wskazówki dla kleryków posługujących na rekolekcjach wakacyjnych RAM

Wskazówki dla kapłanów prowadzących rekolekcje wakacyjne RAM

Wskazówki dla sióstr zakonnych posługujących na rekolekcjach wakacyjnych RAM

Wskazówki dla diakonii rekolekcji wakacyjnych RAM

Poradnik bezpiecznego wypoczynku