♦ SMAP

Kategoria obejmuje wpisy dotyczące Spotkań Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej

Kulisy SMAPu

To już tradycja, że przed Niedzielą Palmową młodzież – na zaproszenie Metropolity Przemyskiego – spotyka się na modlitwie w wyznaczonym mieście Archidiecezji, w ramach „diecezjalnego ...