♦ diakonia RAM

Kategoria obejmuje wpisy dotyczące spotkań diakoni RAM. Do tej kategorii warto dodać przy wpisie dodatkowo kategorię: Animatorzy.