♦ bale sylwestrowe RAM

Kategoria obejmuje wpisy dotyczące informacji na temat Balu Sylwestrowego organizowanego w Ruchu Apostolstwa Młodzieży.