Adres

Siedziba i biuro RAM:

37-700 Przemyśl
ul. Fredry 5/7, I piętro, w pobliżu Archikatedry: tel. 536 318 933

Biuro jest czynne od 4 maja do 30 września od poniedziałku do piątku w godz. 1500 – 1900; w sobotę w godz. 900 – 1300, e-mail: ram.przemysl@gmail.com

Poza w/w terminem funkcjonuje telefon dyżurny biura: 536 318 933.

NIP: 795-23-49-009; REGON: 180034060.