Wakacje z Bogiem 2020

020-5

ZAPISY WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA!

Rekolekcje wakacyjne to czas przeżywany z Bogiem, możliwość modlitwy i refleksji, spotkania ciekawych ludzi, doświadczenia wspólnoty oraz odkrycia swego życiowego powołania. Rekolekcje mają charakter religijny (Msza św., modlitwa, konferencje i dyskusje religijne). Przewidziany jest też czas wolny, zabawy i wycieczki. Zachęcamy młodzież i dzieci – od 8. roku życia, aż do szkoły średniej i młodzieży dorosłej do zapisów na „Wakacje z Bogiem” Ruchu Apostolstwa Młodzieży. Prosimy o odpowiednie przygotowanie się do przeżycia tych dni.
Koszt rekolekcji to 340 zł – cena obejmuje nocleg, wyżywienie, opiekę wykwalifikowanej kadry animatorskiej oraz program wypoczynkowo-rekreacyjny.

Zapisy na rekolekcje wakacyjne Ruchu Apostolstwa Młodzieży rozpoczynają się 4 maja 2020 r.!

Nr
turnusu
Termin
rekolekcji
Ustrzyki
Górne
Wybrzeże
k. Dubiecka
1. 29.06. – 06.07. I° RAM II° Dziewczynki Maryi
2. 06.07. – 13.07. II° RAM I° Dziewczynki Maryi
3. 13.07. – 20.07. III° RAM I° RAM
4. 20.07. – 27.07. I° RAM II° RAM II° Mały Apostoł
5. 27.07. – 03.08. II° RAM I° Dziewczynki Maryi I° Mały Apostoł
6. 03.08. – 10.08. III° RAM II° Dziewczynki Maryi II° Mały Apostoł
7. 10.08. – 17.08. I° RAM II° RAM
8. 17.08. – 24.08. II° RAM I° RAM
9. 24.08. – 31.08. IV° RAM

Kryteria wiekowe:
Rekolekcje I° RAM – młodzież: 13 – 14 lat.
Rekolekcje II° RAM – młodzież: 15 – 16 lat.
Rekolekcje III° RAM – młodzież: 17 – 18 lat.
Rekolekcje IV° RAM – młodzież: 19 lat i starsi, oraz kandydaci na animatorów.
Rekolekcje I° Dziewczynki Mari – dziewczynki: 8 – 10 lat.
Rekolekcje II° Dziewczynki Maryi – dziewczynki: 11 – 12 lat.
Rekolekcje I° Mały Apostoł – chłopcy: 8 – 10 lat.
Rekolekcje II° Mały Apostoł – chłopcy: 11 – 12 lat.
Bardzo prosimy o przestrzeganie grup wiekowych i stopni rekolekcji!

Sposób zapisów i ważne informacje:

1. Zgłoszenia na rekolekcje przyjmujemy od dnia 4 maja 2020 roku do wyczerpania miejsc:
➡️ W biurze RAM (Przemyśl, ul. Fredry 5/7). Biuro czynne:
🔸 pn.-pt.: 15:00 – 19:00
🔸 sob.: 9:00 – 13:00.
➡️ Telefonicznie w godzinach pracy Biura RAM:
🔸 Tel.: 536 318 933.
➡️ Poprzez formularz dostępny na stronie

W zgłoszeniu podajemy:
Imię i nazwisko uczestnika
Numer i termin turnusu
Datę urodzenia
Adres zamieszkania
Kod pocztowy
PESEL
 Numer telefonu do rodzica/opiekuna prawnego
 E-mail rodzica/opiekuna prawnego

2. Po zgłoszeniu na rekolekcje odbieramy karty zgłoszeniowe w biurze RAM oraz wpłacamy bezzwrotną zaliczkę 140 zł. – pozostałą kwotę przywozimy na rekolekcje.
🔸 W przypadku zgłoszenia telefonicznego lub poprzez formularz  prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 140 zł na konto RAM do 14 dni od dnia zapisu:
🔸 Bank Polskiej Spółdzielczości, nr konta: 57 1930 1318 2740 0728 6283 0001.
🔸 W tytule przelewu podajemy imię i nazwisko uczestnika, datę turnusu i stopień, np. (Jan Kowalski, 13-20 lipca, III RAM ).
🔸 W przypadku braku wpłaty zaliczki do 14 dni, zgłoszenie zostanie anulowane.  W przypadku rezygnacji z wyjazdu na  rekolekcje po 10 czerwca 2020 r. kwota zaliczki nie jest zwracana.

3. Biuro RAM po otrzymaniu zaliczki na konto bankowe prześle Państwu kartę uczestnika na podany w przez Państwa adres mailowy. Kartę uczestnika i pozostałą kwotę 200 zł należy przywieźć na rekolekcje i złożyć na recepcji w godz. 14:00-17:00.

4. Karty zgłoszeniowe należy wypełnić, zaopatrzyć w pieczęć swojej parafii, podpis duszpasterza i rodziców (w przypadku młodzieży do 18 lat). Na karcie uczestnictwa należy koniecznie wpisać PESEL uczestnika rekolekcji, imię i nazwisko lekarza pierwszego kontaktu a także informację o chorobach i przyjmowanych lekach. Dojazd na rekolekcje i powrót we własnym zakresie.

Liczba miejsc ograniczona! W nadziei radosnego spotkania!