Nowy Apostolos!

apo

Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek — poznając Go i miłując — mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie.” (Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio)

Kiedy mieliśmy niespełna kilka tygodni, może miesięcy życia nasi rodzice przynieśli nas do kościoła gdzie z rąk kapłana przyjęliśmy sakrament chrztu świętego. Od tej chwili staliśmy się dziećmi Bożymi, a w na-szych sercach Bóg zaszczepił ziarenko wiary. Nie pamiętamy tego momentu, jednak rodzice, dziadkowie od najmłodszych lat przekazy-wali nam wiarę w Jezusa Chrystusa, którą chłonęliśmy niczym gąbka.

Przychodzi w życiu człowieka taki czas, w którym stawia sobie pytania: co to jest wiara? W co wierzę? W kogo? Dlaczego? Jakie mam z tego korzyści? Co to znaczy wierzyć? Jak wyznawać wiarę? itd. Z tego powodu powstał niniejszy numer „Apostolosa”, inspirowany encykliką św. Jana Pawła II „Fides et ratio”. Staramy się odpowiedzieć na powyższe pytania i zachęcić Cię, Drogi Czytelniku, do poznawania Boga, naszej wiary i świadomego, odważnego dawania świadectwa swojej miłości do Chrystusa, którego działania osobiście doświadczyłeś w swoim życiu. Niech słowa św. Pawła: „wiem, komu zawierzyłem” (2 Tm 1,12) będą również naszym udziałem.

1

APOSTOLOS – Wiara i rozum (62-2019)