Magazyn duszpasterski – ks. Jan Mazurek

x.J.M

W kolejnej audycji w ramach cotygodniowego “Magazynu duszpasterskiego” we wtorek, 19 lutego 2019 r., w radiu FARA został podjęty temat duszpasterstwa wśród młodzieży podczas ferii zimowych.

Do rozmowy został zaproszony ks. Jan Mazurek, Moderator Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej, który ukazał rekolekcje jako przydatne narzędzie w ramach realizacji planów duszpasterskich oraz doskonałą propozycje na odpoczynek połączony z formacją. Zauważył również, że bardzo ważną rolę w odpowiednim spędzaniu czasu podczas ferii pełnia rodzice, którzy powinni stwarzać okazję do twórczego spędzania czasu.

źródło: radio Fara

RADIO FARA