Dzień skupienia dla Moderatorów i Animatorów

dzienskupienia

Dzień skupienia to okazja spotkania i formacji dla animatorów RAM, którzy na co dzień wypełniają apostolskie obowiązki w swoich parafiach, na rekolekcjach oraz w wydarzeniach z życia naszej diecezji. Premierowe spotkanie odbyło się w ośrodku „Nadzieja” w Wybrzeżu k. Dubiecka. W tym dniu konferencje przygotował i wygłosił ks. Bartosz Gręda, który podjął tematykę rozważania słowa Bożego w życiu animatora. Po konferencji – podczas adoracji animatorzy mieli możliwość medytacji nad fragmentem z Ewangelii wg św. Łukasza, a w czasie Eucharystii pochylaliśmy się nad przypowieścią o ziarnie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z pierwszego dnia skupienia i już teraz zapraszamy wszystkich na kolejny, który odbędzie się w Jarosławiu.

Mod. J. Daraż

GALERIA