Studium Animatora RAM – październik 2018

dw

Minęło już kolejne, październikowe Studium Animatora RAM. Trzy dni tej sesji były bogate w wiele konferencji – liturgicznych, ewangelizacyjnych, ale także psychologicznych, dzięki którym lepiej mogliśmy poznać swój charakter, swoje mocne i słabe strony. Momentem szczególnym było też oficjalne założenie grupy Studium podczas sobotniej Eucharystii. Kandydaci na animatorów zostali pobłogoslawieni, otrzymali emblematy – znak Ruchu Apostolstwa Młodzieży oraz indeksy. Studium towarzyszyła tematyka Maryjna, więc swoją modlitwę wzbogaciliśmy o modlitwę różańcową. Studium zakończyliśmy mszą polową na Placu Niepodległości, gdzie stoi pomnik naszego patrona – św. Jana Pawła II.

Mod. J. Daraż
Fot. An. G. Kędziora

GALERIA