XXXIV Dzień Wspólnoty RAM – Galeria

DW

W sobotę 1 września 2018 r. w parafii pw. Trójcy Świętej w Przemyślu odbył się XXXIV Dzień Wspólnoty Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej. Spotkanie rozpoczęło się od zawiązania wspólnoty i wysłuchania świadectw związanych z udziałem w tegorocznych rekolekcjach “Wakacje z Bogiem”.

Centralnym punktem Dnia Wspólnoty była Eucharystia, której przewodniczył bp Stanisław Jamrozek. W homilii zachęcił do odkrywania w swoim życiu powołania, którym obdarza nas Bóg. Jako uczniowie Jezusa mamy realizować tę drogę, którą On nam wskazuje. W oparciu o odczytaną wcześniej ewangelię zachęcał do dziękczynienia za otrzymane talenty i rozwijanie ich każdego dnia. Przypomniał młodym, że mają mieć osobiste doświadczenie żywego Boga, bo tylko wtedy będą mogli jako współcześni apostołowie innych pociągać do relacji z Bogiem.  Po homilii bp Stanisław pobłogosławił 60 nowych animatorów i 8 moderatorów świeckich RAM. Przed końcowym błogosławieństwem zostało wręczonych 7 statuetek RAM w 3 kategoriach: animator, duszpasterz i przyjaciel RAM.

Tradycyjnie już podczas Dnia Wspólnoty RAM odbył się koncert ewangelizacyjny „Radujmy się w Panu”, młodzi podzielili się swoimi przeżyciami związanymi z roczną formacją w grupach parafialnych RAM, a całość spotkania zakończyła zabawa wieczorna.

źródło: /przemyska.pl/2018/09/01/przemysl-dzien-wspolnoty-ram/

Wieloletnią posługę jako Sekretarz RAM zakończyła mod. Iwona Linczowska a także mod. Danuta Kandefer przestała pełnić funkcję Skarbnika RAM. Za ofiarną posługę i zaangażowanie na rzecz naszej Wspólnoty składamy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania. W trakcie Zebrania Diakoni RAM 31 sierpnia br. nowym sekretarzem RAM został wybrany mod. Jakub Daraż a nowym skarbnikiem RAM an. Anna Magryś. Polecajmy Bogu w naszych modlitwach wszystkie wymienione osoby i cały Ruch Apostolstwa Młodzieży.

WIDEO

Relacja Radia FARA

GALERIA

Rada RAM

Moderatorzy 2018

Animatorzy 2018

Statuetki RAM 2018