Ruch Apostolstwa Młodzieży w Rokietnicy

IMG_9574

W niedzielę, 6 maja br. w kościele pw. Chrystusa Króla w Woli Rokietnickiej (parafia Rokietnica) miała miejsce szczególna uroczystość. Podczas Mszy św. grupa 42 młodych ludzi (w przeważającej większości uczniów i absolwentów rokietnickiego gimnazjum) otrzymała emblematy RAM-u. Wręczył je diecezjalny moderator, ks. prał. Jan Mazurek, który funkcję tę  w przemyskim kościele piastuje od 1994 r. W homilii ks. J. Mazurek wspomniał między innymi, że założycielem tego stowarzyszenia w polskim Kościele był św. Jan Paweł II. Mówił również o tym, że z RAM-u wywodzi się wielu księży, sióstr zakonnych i małżeństw zakładających wzorowe  rodziny. Apelował do młodych ludzi, by zawsze wierni byli krzyżowi, który został im wręczony. Ten uroczysty dzień członkowie rokietnickiego RAM-u zakończyli podczas agape.

Ruch Apostolstwa Młodzieży w Rokietnicy swoją działalność rozpoczął na początku bieżącej dekady. Pierwszą animatorką była pani Anna Wróbel, która w stowarzyszeniu zgromadziła około 10 osób. We wrześniu ubiegłego roku Ks. Proboszcz Jacek Chochołek opiekę nad grupą powierzył ks. Witoldowi Orzechowskiemu. Ten kapłan szybko zaskarbił sobie przychylność młodzieży. Cotygodniowe spotkania formacyjne odbywające się w salce katechetycznej scementowały grupę, która  urosła do liczby prawie pięćdziesięciu osób. Księdzu Witoldowi pomaga animatorka, Klaudia Wota. W niespełna rok grupa ta może poszczycić się wieloma inicjatywami. Wśród nich należy wymienić: opracowanie i dystrybucję kalendarza parafialnego, rozprowadzanie zniczy przed 1 listopada i kadzidełek przed świętem Trzech Króli. Znaczącą kwotę uzyskaną ze sprzedaży zniczy i kadzidełek przekazano na remont zabytkowej, rokietnickiej świątyni. Młodzież z RAM-u przygotowała Drogę Krzyżową, która prowadziła rokietnickimi drogami. Dużą frekwencję zgromadziły jasełka prezentowane w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokietnicy. Członkowie stowarzyszenia zawsze zaznaczają swój udział w Orszaku Trzech Króli w Jarosławiu. Bardzo dobrze układa się współpraca RAM-u z Akcją Katolicką. Ks. Jan Mazurek wyraził nadzieję, że w przyszłości dzisiejsza młodzież, zasili liczebnie tę organizację.

Wśród  licznych działań rokietnickiej młodzieży zrzeszonej w RAM-ie należy wymienić: organizację spotkań wigilijnych, udział w przeglądach kolęd i pastorałek oraz konkursach religijnych, uczestnictwo w „sylwestrze ramowskim”, wycieczkach, kuligach i pielgrzymkach. Istotnym punktem działalności Stowarzyszenia był liczny udział w rekolekcjach zimowych.

Należy wyrazić głęboką wdzięczność ks. W. Orzechowskiemu, że w tak krótkim czasie potrafił zrobić tak wiele wraz z rokietnicką młodzieżą.

Adam Grymuza

fot. Marcin Tropiło