Kierunek Panama 2019

REKLAMA1

Kierunek Panama 2019  – już najwyższy czas podjąć duchową i logistyczną drogę w kierunku Światowych Dni Młodzieży w Ameryce Środkowej. Prosimy duszpasterzy, siostry, katechetów, moderatorów i animatorów o promocję wydarzenia w środowiskach parafialnych, szkolnych i akademickich. Serdecznie zapraszamy!

REKLAMA1