„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” – rok duszpasterski 2017/2018

DSC_0047

Duch Święty, którym był napełniony Jezus Chrystus został udzielony Kościołowi. Duch Święty mieszka w Kościele, czyli w sercach wiernych, jak w świątyni (por. 1 Kor 3, 6; 6, 19). Prowadząc Kościół do wszelkiej prawdy (por. J 16, 13), uposaża go w rozmaite dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne i przy ich pomocy nim kieruje oraz owocami swoimi go przyozdabia (por. Ef 4, 11-12; 1 Kor 12, 4; Ga 5, 22). Mocą Ewangelii utrzymuje Kościół w ciągłej młodości, ustawicznie go odnawia i do doskonałego zjednoczenia z Oblubieńcem prowadzi (z encykliki Jana Pawła II Dominum et Vivificantem).

Pamiętaj, że Duch Święty jest w Tobie!