Zdjęcia z Dnia Papieskiego

IMG_3690

W niedzielę, 8 października 2017 r., odbyła się Pielgrzymka Młodzieży do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu, inaugurująca nowy rok pracy formacyjnej oraz otwarcie duchowej drogi w kierunku Światowych Dni Młodzieży w Panamie (22-27 stycznia 2019).

Zdjęcia z Dnia Papieskiego 2017:

<GALERIA>

W Auli Instytutu Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu ks. prał. Tadeusz Biały zainicjował zawiązanie wspólnoty wspólnot apostolskich przybyłych z parafii Archidiecezji. Godzina świadectwa umocniła młodych do trwania w nadziei pięknego życia chrześcijańskiego. Z kolei wszyscy w procesji z Krzyżem Spotkań Młodych Archidiecezji Przemyskiej przeszli do Archikatedry, gdzie sprawowana była Eucharystia z obrzędem przyjęcia Światła pod przewodnictwem bpa Stanisława Jamrozka.

Bp Stanisław – w myśl hasła Dnia Papieskiego – zachęcił młodych zgromadzonych w Archikatedrze: “Idźmy, bo Pan nas wybrał i z nadzieją przeżywajmy życie”. Człowiek wierzący powinien w zaufaniu Bogu dać się poprowadzić przez życie, a wszczepione dobro – pragnąć ciągle rozwijać. Potrzeba wytrwałości i zaangażowania, aby rodzić owoce w winnicy swojego życia. “Młodzi Przyjaciele jesteście wezwani, aby wnosić nadzieję w życie innych!” – mówił Biskup.

W duchowej drodze na kolejny SMAP młodzież z Radymna przyjmują znak Krzyża, a po zakończonej Eucharystii nastąpiło uroczyste przejście na Plac Niepodległości. Tam odbyła się audiencja u Jana Pawła II z przesłaniem Dnia Papieskiego: “Idźmy naprzód z nadzieją”. Młodzież zawierzyła swoje życie opiece Świętego Papieża, odśpiewała Barkę i dzieliła się radością ze spotkania podczas agapy.

Wspólne przeżywanie dnia Pielgrzymki Młodzieży animowała Diakonia Muzyczna naszej Archidiecezji.

www.przemyska.pl/radiofara/