Egzamin dla kandydatów Studium Animatora 2016/2017

banner_egzamin
  1. Obędzie się 16 czerwca o godz. 20. 00.
  2. Kandydaci będą egzaminowani w 3 komisjach po 23 osoby w każdej.
  3. Podczas egzaminu będzie adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy, okazja do prywatnej modlitwy i spowiedzi.
  4. Na egzamin przywozimy zdobytą wiedzę, indeks i teczkę animatora w której znajduje się notatnik ze Studium, śpiewnik, konspekty adoracji, konspekty dróg krzyżowych, pogodnych wieczorów a przede wszystkim konspekt na odpowiedni turnus rekolekcyjny  – do nabycia (5 zł. ).
  5. Egzamin zdajemy w stroju odświętnym.
  6. Zdanie egzaminu uprawnia do podjęcia praktyk wakacyjnych.
  7. Życzymy powodzenia.