Warsztaty Muzyczne RAM – 2015/2016

W październiku rozpoczniemy kolejna edycję Warsztatów Muzycznych RAM. Będzie to okazja nauczyć się grać na gitarze lub wydoskonalić sztukę gry, nauczyć się śpiewać, animacji muzycznej i zasad posługiwania się śpiewem w liturgii.

♦ Zajęcia poprowadzi doświadczona i wszechstronnie wykształcona mod. Ewelina Toczek.

♦ Zajęcia odbywać się będą comiesięcznie w Przemyślu w plebanii parafii pw. Świętej Trójcy w Przemyślu (P. Konstytucji 3 Maja 8) w wyznaczonych terminach.

♦ Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9. 00 i kończą ok. godz. 15. 00.

♦ Zajęcia są bezpłatne.

♦ W zajęciach mogą uczestniczyć także osoby  spoza RAM.

♦ Zajęcia zakończą się w czerwcu egzaminem i uzyskaniem tytułu animatora muzycznego RAM.

♦ Każdy uczeń powinien posiadać własna gitarę.

♦ Każdy uczeń powinien przywozić ze sobą własny prowiant (posiłek w przerwach).

♦ Najbliższe terminy: 3 października, 7 listopada i 5 grudnia.

Zapraszamy!